„Už se bohužel našli nenechavci, co si cestu do zámku dělají sami. Ne zrovna šťastným způsobem – rozřezali fólie na jednom z oken a udělali nepořádek v během červencového workacmpu uklizeném zámku," uvedla Jana Podskalská, vedoucí tamního kulturního střediska, a pokračovala: „Mohu všechny nezvané návštěvníky ubezpečit, že jediným bohatstvím, které v současné době v zámku máme, jsou právě ony fólie, na něž zámek dlouho čekal. Mají-li potřebu se zapojit, chuť toulat se v chodbách zámku,  ráda jim otevřu bránu hradu, klíčem,  ne nožem ."

Poběžovický zámek stále žije procesem malování oken, stále ještě všechna nejsou dokončená.

„Několik malířů se se mnou spojilo s informací, že na oknech pracují a do konce září je odevzdají. To je také ultimátum, abychom mohli všechny autory pozvat na malé slavnostní setkání coby vernisáž v zámku," usmívá se Podskalská.

Vernisáž bude veřejná a je plánovaná na první sobotu v říjnu. „V jejím rámci představíme všechna okna a autory, předáme adoptivním majitelům majitelský dekret   a zplnomocníme jejich doživotní možnost pomáhat poběžovickému zámku  a na programu je také malé překvapení. Tímto bych zároveň chtěla poprosit všechny, kteří si okno zaplatili nebo rezervovali, aby si je vyzvedli  k namalování, máme ještě několik málo opozdilců," dodala.

Na začátku ´adoptivní´ akce bylo připraveno 39 ´oken´. Zájem dárců byl velký, rozebrali si všechna bednění, která vymalovali podle svého uvážení.
Témata na obrázcích se různí. Kromě krásné hraběnky Mitsuko, erbu, pohádkových postav jsou k vidění i abstraktní výtvory a zajímavé kombinace barev. Instalace obrazů do oken se odehraje krátce po vernisáži.

„Mohu-li poděkovat, tak za to, že ti, kteří přišli malovat, nejsou lhostejní k památce světového významu a ke snahám, které snad povedou k postupným opravám," řekla.

Po říjnové vernisáži budou zveřejněny informace o tom, jaký výtěžek celá akce Adoptuj si své okno přinesla.
„Věřím, že až budou desky v oknech, zámek bude i tímto zabezpečen proti nemilým návštěvám," uzavírá s nadějí Podskalská.