Velitele a starosty na jednání doplnili představitelé obcí – starostky Pocinovic Marie Homolková, Loučimi Jana Dirriglová a Libkova Barbora Černá a starosta Chodské Lhoty Miroslav Jäger. Ten a Homolková jsou zároveň platnými členy svých sborů.

O hladký průběh se staral starosta okrsku Leon Stavovčík, jenž je známý pečlivým zpracováním především plánu práce, kde jsou akce měsíc po měsíci přesně datované.

„Ten plán není žádné dogma a kdykoliv v něm můžeme cokoliv pozměnit,“ řekl Stavovčík.

Po zprávě o činnosti přednesené novým velitelem okrsku Josefem Švábem si vzal slovo Václav Ponocný starší, který naposledy seznámil přítomné s děním v Okresním sdružení hasičů Domažlice, kde byl dlouhých 30 let platným zástupcem.

Ve své zprávě kromě jiného řekl: „Celý život jsem zasvětil hasičské práci, zažil vesměs pěkné zážitky a byl hrdý na to, co se povedlo. Čas je neúprosný a je třeba částečně vše opustit, předat mladším a těšit se, že moje práce bude mít následovníky.“ Jeho řeč byla odměněna potleskem ve stoje, přičemž Ponocný dál pokračuje v práci jednatele, s mládeží a dál píše kroniku sboru.

Miroslav Jäger zmínil plánovanou rekonstrukci hasičárny: „Zatím se nepovedlo ani začít a už to leze k 7 milionům, takže letos to nejspíš nebude.“

Barbora Černá oznámila investici do nové stříkačky a tady už je termín v řádu týdnů.

Za úsek mládeže OHS se jednání zúčastnila Martina Vaňková: „S mládeží máte výborné výsledky dlouhodobě a je dobře, že zde pokračuje Kristýna Tomanová, která je navíc kvalifikovanou rozhodčí a konzultantkou.“

Po diskusi následovala volba výboru a volba nástupce Ponocného v OHS, jímž se stal Leon Stavovčík. Starosta lhoteckých hasičů Václav Kafka pak oznámil termín okrskové soutěže v požárním sportu – ta bude 9. května a lze jen doufat, že tento okrsek bude šlapat stejně tak dobře, jako doposud.

starosta: Stavovčík Leon

velitel: Šváb Josef

zástupce velitele Ponocný Václav ml.

jednatel: Grösl Jiří

vedoucí mládeže Tomanová Kristýna

preventista Kafka Václav

strojník Široký Jaroslav

kronikář Huspek Zdeněk

kulturní referent Květon Václav

zástupce klubu důchodců Dvořák Petr

předseda revizní komise Ponocný Pavel

Autor: Zdeněk Huspek