Mezi další vzácné hosty patřil například zástupce z velvyslanectví USA Mike Cushwa, vnuk Matta Konopa Patrick Dewane, dále Robert Gilbert mladší, starosta partnerského města Two Rivers Gregory Buckley a další.

Nejdříve se konalo neformální setkání v obřadní síni na domažlické radnici, kde starosta hosty přivítal a vyzval je, aby se podepsali do pamětní knihy města.

„Sešli jsme se zde, abychom si připomněli výročí osvobození našeho města a ukončení druhé světové války. Rád bych se zastavil u fenoménu, jakým jsou přátelství, která byla navázána s americkými veterány, jejich rodinami a občany partnerského města Two Rivers nebo Patrickem Dewane, a věřím, že tato přátelství zůstanou pevná i nadále,“ zahájil svou řečí oficiální akci starosta města Domažlice Zdeněk Novák.

Dále hovořil Mike Cushwa, který například připomněl důležitost NATO.

„V dubnu 1945 velel našim jednotkám v Lipsku generál Patton, který již věděl, že se blíží konec války. Vytvořil jednotku, která měla osvobodit Českou republiku, vybral druhou pěší divizi, jež vstoupila do Domažlic. Byli jsme vedeni dědečkem Patricka Dewane Mattem Konopem. Přinesli jsme vám svobodu a zbytek už byl na vás. Vy jste se jí ujali. Bohužel když přišli komunisté, zakryli tu desku na radnici. Myslím, že by už nikdy neměla být přikrytá a my se o to postaráme. Děkujeme za vaši lásku, přátelství a ať jste navždy svobodní,“ zavzpomínal a popřál všem válečný veterán Herman Geist, který se také účastnil osvobozování Domažlic. Za pozvání děkoval také starosta Two Rivers Gregory Buckley. Zmínil, že je rád, že obě partnerské města spolupracují a těší se na další společné akce. Po proslovech byly položeny věnce k uctění památky pod pamětní desku ukončení druhé světové války, která je na budově radnice. Celé odpoledne návštěvníky provázel také kulturní program. Vystoupil například dechový orchestr Liduška ze ZUŠ Domažlice nebo skupina Big Band Klatovy.

Oslavy patrona hasičů - svatého Floriána.
PODÍVEJTE SE: Hasiči uctili památku svatého Floriána