Jak se kdysi těžilo v lese dřevo, co dokáže se stromy udělat kůrovec a klikoroh, jak vypadá stavba milíře na pálení dřevěného uhlí a jaké nástroje naši předci při práci používali – to je jen malý výčet témat, která nabídla ukázková akce Domažlických městských lesu věnovaná letošnímu Mezinárodnímu roku lesů (MRL).

„Rok 2011 přiřkla lesům Organizace spojených národů, a to s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů tak, aby byly k užitku současným i budoucím generacím,“ vysvětlil k MRL Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.

Tato organizace obhospodařující lesy města Domažlic vybrala pro ukázkový den kout v Přírodním parku Zelenov, konkrétně v areálu bývalé vojenské střelnice.

„O tom, že akce bude zde, rozhodl pan ředitel Benda. Domažlické městské lesy jsou členem našeho celostátního sdružení SVOL, takže participujeme na tom, aby i zde byla veřejnost informována i z pohledu našeho sdružení a máme tu proto propagační materiály. Jednoznačně – za těch devět akcí, které jsem v Plzeňském kraji absolvoval – je zde v Zelenově Den lesa nejpestřejší a řekl bych i nejpřitažlivější. Viděl jsem pěknou akci na jiné téma v Klatovech, ale tady, přímo uprostřed lesa, kde si děti i dospělí mohou přímo osahat různé věci, je podle mého názoru nejvhodnější místo,“ uvedl Deníku Václav Toman, předseda SVOL pro Plzeňský kraj.

Podotkl, že akce je cíleně zaměřena na mladou generaci – žáky škol, neboť řada z nich si plete myslivce s lesníkem.

A příchozí mohli z dění v lese skutečně načerpat mnoho vědomostí, dokonce i osobních zkušeností.

O sokolnictví přednášel Anton Štrba, do problematiky milířů zasvětil Jiří Kadera. Ukázky těžby dřeva provedl Jan Riederer ml. Příchozí měli možnost vidět také různá plemena loveckých psů a byli seznámeni s tím, na co jsou používána.

Deník měl možnost být přítomen pouze části celodenní akce, již vyhledali kromě jiných i žáci Základní školy Mrákov.

„Chceme si zkusit řezání polen,“ tlačili se kluci ke kozám s připravenou kulatinou se zářezy. Děvčata zase obdivovala spleť cestiček, které si pod kůrou dokáže vybudovat lýkožrout smrkový.

Stín poskytovala chata, ve které byly k vidění nejen čistě lesní exponáty, ale například také historické výrobky dřevařů, které ukazuje Dřevorubecké muzeum v Peci pod Čerchovem. Vysvětlení k nim podával Jan Riederer st., případně zaměstnanci DML v čele s ředitelem Bendou.

„Jsem rád, že jsme mohli lidem tady v Zelenově osvětlit problematiku lesů. Veřejnost je dnes matena některými smyšlenými věcmi, někdy vysloveně lživými informacemi. V naší oblasti to můžeme vidět na příkladu Národního parku Šumava, o němž se do televize dostanou tendenční zprávy enviromentálních organizací. Naše profesní sdružení SVOL se mnohokrát snažilo dostat do médií, aby se dostalo do povědomí lidí. Vyústilo to před měsícem, kdy jsme napsali Radě České televize a také do rozhlasu, jak tendenčně média informují českou veřejnost o ryze odborných problémech na Šumavě,“ uvedl k jednomu z cílů akce předseda regionálního sdružení SVOL Toman.

„S návštěvností jsem spokojený a myslím si, že podobné ukázkové dny pro veřejnost budeme opakovat,“ zhodnotil Den lesa v Zelenově ředitel DML Benda.

Domažlické městské lesy Den lesa uspořádaly spolu se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, jehož jsou členy. Na podobné ukázkové akce v Plzeňském kraji, jichž bude celkem 10 a poslední se uskuteční v Plzni, potřebovalo sdružení 70 tisíc korun, 30 tisíci přispěl Plzeňský kraj.