Na domažlickém a tachovském okrese má při projektu „Na koni po západě Čech“ vzniknout přibližně 90 km stezek pro jezdce na koních. Tento projekt realizují místní akční skupiny MAS Český západ- Místní partnerství, MAS Český les a MAS Světovina ve spolupráci s Klubem hipoturistiky. V rajonu MAS Český les se jedná o navržení a realizaci tří okruhů (v okolí Velkých Dvorců, Třemešného a Starého Sedla). Tyto stezky budou navazovat na páteřní hipostezku západními Čechami.

Stezky budou voleny ve volné přírodě, aby nebyly vedeny po asfaltových a jinak nadmíru zpevněných cestách. Na druhou stranu tak, aby neprotínaly pole, kde by mohlo docházet k ničení porostu. Trasy budou lemovány odpočívadly a informativními tabulemi popisujícími vyhlídky a historicko – kulturní místa. Dále budou po projednání problematiky s Klubem českých turistů umístěny rozcestníky a kilometráže. Každá stezka bude procházet alespoň jedním rančem, na kterém bude možné ustájení koní i ubytování včetně pohostinství pro vyznavače této ekologické formy cestování. Cestování proto, že v blízkém Bavorsku, na Karlovarsku a ve středních Čechách tyto stezky již fungují. Jednotlivé hipostanice na páteřní trase a okruzích mají v budoucnu tvořit ucelenou síť.

V prosinci loňského roku provedl Klub hipoturistiky Plzeňského kraje se svými spolupracovníky mapování funkčních hipostanic. Jejich provozovatelé byli následně požádáni o vyplnění dotazníku. Na tomto základě pak vznikla evidence přibližně devadesáti stanic v našem kraji. Nyní je projekt ve fázi rozpracovanosti zaměstnanci jednotlivých místních akčních skupin, kteří jednají s majiteli jednotlivých pozemků, sbírají informace o jednotlivých hipostanicích a pracují v terénu.

V pozdním jaru bude realizována finální verze mapy, na podzim proběhne vyhodnocení fotosoutěže „Pohled z koňského sedla“. Vyústěním celého projektu má být ucelená mapa hipotras, seznam všech přístupných hipostanic, které nabídnou své služby jak příchozím turistům, kteří si chtějí jen půjčit koně a užít si s nimi pobyt v přírodě, tak i těm, kteří projíždějí krajem na svých vlastích koních. Vše bude zahrnovat komplexní mapa a přiložený seznam hipostanic, se všemi důležitými údaji, pravidly, jak se chovat na hipostezkách, informacemi o stezkách a dalšími důležitými informacemi popsanými výše. Tyto materiály budou vydány v českém a německém jazyce.

V rámci celého projektu je plánována zmíněná fotosoutěž, která je určena amatérským i profesionálním fotografům z okresů Domažlice, Tachov, Plzeň – sever a Rokycany. Tématem je zachycení života s koňmi, na jednotlivých snímcích tedy musí být zachycena koňská tematika. Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích: 1) Život s koňmi – dokumentární fotografie z různých akcí (závody, soutěže, přehlídky, setkání, ale i každodenní život s koňmi), 2) S koňmi na cestách (společné putování člověka s koňmi, kůň v krajině a podobně). Soutěž probíhá do 31. srpna. Soutěžní snímky splňující etické zásady budou vyhodnoceny do 30. září. Slavnostní vyhlášení bude provedeno v říjnu na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. Vyhodnocení provede odborná porota, která vybere v každé kategorii 3 nejlepší snímky. Na internetových stránkách www.fotosoutez.svetovina.cz bude zároveň probíhat hodnocení fotografií veřejností. Zde bude uvedena „Cena veřejnosti“. Ceny do soutěže věnují jednotlivé hiporanče v podobě jízd na koni zdarma, dalšími cenami budou propagační materiály jednotlivých spolků. Výherci budou vyrozuměni e-mailem. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii v digitální podobě v max. velikosti 4 MB a minimálním rozlišení 1024 × 768 pixelů. Každý snímek musí mít v názvu souboru označeno místo pořízení, datum a příjmení fotografa. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké. Zasláním až 5 snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, se kterými je možné se seznámit na zmíněných webových stránkách. Fotografie můžete zasílat na e-mail: fotosoutez@svetovina.cz, předmět: Fotosoutěž – název příslušné kategorie. Nezapomeňte připojit své celé jméno, adresu, e – mail a telefon.

V případě dalších dotazů, třeba o některých akcích konaných jednotlivými ranči, kontaktujte Jiřího Baiera, e-mail: baier@masceskyles.cz, telefon: 606 420 751. Některé ranče poskytují nad rámec základních služeb i pobyty pro děti ve westernovém stylu, pobytové tábory či výuku jízdy na koni.

Autor:Jiří Baier