„Zaniklá obec Lučina je symbolem soužití Čechů a Němců a jeho násilné přerušení kvůli 2. světové válce. V roce 2011 byly z iniciativy rodáků a ve spolupráci s českými partnery, jakož i za podpory angažovaných dobrovolníků odkryty společně pozůstatky kostela sv. Jiří,“ zmínila Zuzana Langpaulová, která má akci na starosti za Svazek Domažlicko, který je vedoucím partnerem přeshraničního projektu.

V následujících letech byly odkrývány základy dalších staveb (fary, hostince, jednotlivé obytné domy apod). Aby bylo toto místo zachováno i v budoucnosti, připravili v letech 2016/2017 český vedoucí partner a Akční spolek Čerchov plus společný projekt „Naučná stezka Lučina – skanzen odhalené minulosti“. Projekt je finančně podpořen prostředky Evropské unie. Českým vedoucím partnerem projektu je Svazek obcí Domažlicko společně s obcí Nemanice, německým partnerem je Akční spolek Čerchov plus (zastoupený městem Waldmünchen) a správa přírodního parku Horní Bavorský les. Cílem projektu je opětovné oživení zaniklé vsi Grafenried/ Lučina a zřízení naučné stezky.

Za účelem přiblížení tohoto symbolického místa mladé generaci navázal Akční spolek Čerchov kontakt s pasovskou univerzitou, která realizuje velmi úspěšně v rámci projektu mimoškolní aktivity v podobě česko-německých setkání studentů a žáků škol.

Univerzita v Pasově pořádá ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v tomto týdnu workshop zaměřený na multimediální internetový Storytelling pod titulem Příběhy ze zaniklé vsi.

V rámci workshopu budou studenti pracovat přímo ve Waldmünchenu i na Lučině.

„Workshopu se účastní 18 studentů z obou univerzit. Metodou historického Storytellingu vytvoří multimediální příběhy o Lučině z 20. století. Tím si studenti rozšíří své znalosti a současně získají praktické mediální dovednosti. Na základě průzkumu místa, rozhovorů s pamětníky a rozsáhlého archivního materiálu budou tyto přeshraniční příběhy zpracovány,“ zmiňuje Langpaulová.

Ilustrační foto
Příští neděli budou zájemci v Domažlicích vítat ptačí zpěv