Další zaniklou obec v pohraničí už bude důstojně připomínat místo, které bylo pietně upraveno díky projektu, který inicioval Hans Laubmeier, rodák z Pily (Seeg) u Grafenriedu. Projekt obnovy zpracoval a na provedení prací dohlížel a také je zdokumentoval Zdeněk Procházka z Domažlic, který je členem Spolku pro záchranu hradu Nového Herštejna a hradů Plzeňského kraje.

„Kostel sv. Jiří stával v obci, která po roce 1945 získala český název Lučina, ale poté zanikla, neboť byla položená těsně u hranice s Německem. Kostel se ve zpustošeném stavu udržel až do období kolem roku 1970, poté byl zbořen,” říká Procházka k zániku církevní stavby, jejíž odhalené a upravené základy budou připomínat obec, v níž ještě roku 1930 žilo v 41 usedlostech 231 Němců a 14 Čechů.

V roce 1913 měl Grafenried dokonce 288 obyvatel, mezi nimi nechyběl řezník, pekař, kovář, kolář, truhlář a mnozí další. Prodej zajišťovaly tři koloniály, v místě byl i pivovar, tři hostince, cihelna a škola.

„Podobu interiéru kostela bylo možné zjistit podle nemnoha dochovaných fotografií, které se podařilo vyhledat ve Státním okresním archivu v Horšovském Týně a v archivu fary Grafenried. Loď kostela měla půdorys 7×11 metrů a tyčila se do výšky sedm metrů. Strop lodi vymaloval v roce 1895 domažlický malíř Karel Amerling. Na pravé straně sakristie stál přístavek a v jeho přízemí se nacházela takzvaná bavorská sakristie a nad ní bývala panská oratoř,” zjistil Procházka.

Obraz na hlavním oltáři byl dílem z roku 1842 od domažlického malíře Wimmera a znázorňoval boj sv. Jiří s drakem. Za zmínku stojí i obraz Krásné Marie, nazývané Grafenriedská madona.

„Ten farář Michael Ring, který roku 1928 sepsal podrobně inventář kostela, považoval za originál z roku 1546, ale ve skutečnosti se jedná o kopii obrazu, údajně z 1. poloviny 13. století, jehož originál najdete ve Staré kapli v Řezně,” doplnil Procházka s tím, že kopie obrazu bude zdobit pietně upravené místo, které bude slavnostně představeno veřejnosti v průběhu příštího jara.

Články a fotografie vztahující se k zaniklé obci Lučina/Grafenried a letošním pracím:

Lučina schovaná v lesích po desítkách let opět ožila

Z Lučiny se stane pietní místo

Vrací se domů do ciziny, kde se narodil