„Obvykle pasování provádíme už v červnu, ovšem kvůli té nepříjemnosti jsme vše museli odložit. Jsem ráda, že po dlouhé době vítám na zahradě školky naše předškoláky. Dlouho jsme je neviděli a někteří strašně vyrostli,“ uvedla s úsměvem ředitelka školky Naděžda Zůnová, která zároveň uvítala i nové děti nastupující od září do školky.

Pak už si paní učitelka volala jednotlivé předškoláky, dřevěným mečem je pasovala a nabádala je, aby dojídali svačiny a byli ve škole hodní. Ředitelka Zůnová jim pak kolem krku navlékla šerpu a dále si děti odnesly malé dárky v podobě knížky či balíčku s pastelkami a další výbavou, kterou musí správný prvňáček mít při sobě.

Ovšem čtvrtek nebyl v zahořanské školce jen o pasování. Zároveň při této příležitosti starosta obce Pavel Vondrovic otevřel nové hřiště stojící na zahradě školky.

Ilustrační foto.
Z firemního auta zbyl vrak

„Před tím tu byla k dispozici mnohem menší herní soustava. Bohužel už ale neodpovídala certifikacím a technický stav byl rovněž v nevyhovujícím stavu. Proto jsme starou herní sestavu odstranili a nahradili ji novou, mnohem větší,“ řekl Vondrovic.

Obec herní soustavu se skluzavkami, provazovými mosty a dalšími prvky pořídila i díky finanční podpoře Plzeňského kraje. „Zkusili jsme zažádat o dotaci v rámci programu na podporu a rozvoj venkova a vyšlo to. Podporu jsme získali ze 70 procent,“ pokračoval starosta s tím, že finanční prostředky na pořízení hřiště obec měla, ovšem nemohla by si dovolit pořídit tak velkou soustavu.

„Jsme rádi, že se dotace povedla. Máme totiž na starosti celkem šest obcí a snažíme se investovat do každé rovnoměrně a spravedlivě, takže tahle podpora nám pomohla,“ doplnil Pavel Vondrovic.

Než se slavnostně přestřihla páska, musela si školka vystačit s houpačkami a prolézačkami na návsi naproti obecnímu úřadu. Byť je školka vzdálená jen několik desítek metrů, nebylo to pohodlné z hlediska možných změn počasí či absence toalet.

Nové hřiště děti vítaly s jásotem. Doslova se na něj totiž vrhly a skluzavku jen tak nehodlaly opustit.