INVESTIČNÍ AKCE

Velkou investiční akcí by letos měla být výstavba kanalizace v místní části obce Zahořany, konkrétně v Sedlici. „Výběrové řízení již proběhlo, nyní budeme žádat o dotaci. Stavba kanalizace závisí na tom, zda dotaci získáme. Náklady spojené s výstavbou se pohybují okolo šesti až sedmi milionů korun. To je částka, která by velice zasáhla do rozpočtu obce, proto usilujeme o dotaci,“ vysvětlil Jandečka. Nová kanalizace bude následně napojena na čističku odpadních vod v Zahořanech.

Nové fotbalové hřiště v Zahořanech čeká oprava šaten. Předpokládané náklady se pohybují kolem 220 tisíci korun.

OPRAVY V OPRECHTICÍCH

Velká akce se chystá také v Oprechticích, kde se uskuteční oprava místní obchvatové komunikace. Trvat by měla od března do června. „Chceme pomoci občanům, kteří zde žijí, s jejich dopravní obslužností a také zde chceme zlepšit celkové prostředí,“ které se nachází v okolí této komunikace,“ doplnil starosta.

Obec také usiluje o dotaci na rekultivaci pozemků u Oprechtického potoka v oblasti zvané Průhon, kde obec vyměnila pozemky s bývalými majiteli. „Bodláky, kopřivy a veškerý nepořádek, který zde byl, jsme zlikvidovali a nyní pozemek předkládáme k zápisu do katastru,“ informuje starosta Jandečka.

NOVÝ NÁBYTEK

„V únoru bychom měli vybavit společensko-kulturní zařízení v Příchovicích novými stoly a lavicemi, nyní jsou ve výrobě. Celkové náklady s tím spojené se pohybují kolem 110 tisíc korun. Kulturní zařízení je zde vybavené nábytkem z první republiky, nahradíme jej novým,“ dodal starosta. AUTO PRO HASIČE

Vloni obec získala z dotace kraje a Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR dotaci na nový dopravní automobil značky Ford včetně přívěsu. Společně s tím také opravili místní hasičskou zbrojnici. Automobil s opravenou zbrojnicí budou 2. června v rámci okrskové soutěže hasičů vysvěceny.

KULTURNÍ DĚNÍ

V oblasti kulturního dění starosta zmínil bály a poutě, které zde stále výborně fungují, každým rokem se rovněž koná oslava k MDŽ. Tradice Setkání u Indiána, kterou zde obnovili před čtyřmi lety, se bude konat v srpnu a organizovat ji budou hasiči ze Sedlic.

V obcích se daří i sportu. „Zahořanští fotbalisté jsou na prvním místě ve 4. třídě, mají šanci na postup. Zahořanští kuželkáři vedou okresní přebor a také mají šanci dostat se výš,“ pochválil místní sportovce starosta Zahořan.