„Pro výběr symbolů jsme se rozhodli, protože jsme jedna z posledních historických chodských vsí, která je nemá,“ řekl starosta obce Václav Kalčík s tím, že vyhlásili veřejnou soutěž. Ze čtyř nabídek pak jednu nejpovedenější vybrali.

Vítězná nabídka od autora Jana Tejkala má pět variant, ze kterých nyní mohou vybírat i občané. „Tyto varianty jsme předložili veřejné diskuzi s tím, že bychom chtěli na příští schůzi zastupitelstva 24. ledna i s ohledem na názor občanů rozhodnout, kterou zvolíme,“ doplnil starosta obce.

Své názory mohou občané předat na Obecní úřad v Újezdu osobně v úřední hodiny, písemně na adresu úřadu, v elektronické podobě na e-mailovou adresu starosta@obecujezd.cz nebo formou SMS zprávy na číslo 724 182 553 s uvedením čísla vybrané varianty.

„V zastupitelstvu jsme se víceméně shodli na jedné variantě, která se nám všem nejvíce líbí. Má zatím nejvíce hlasů také u občanů. Která to je, ale nebudu prozrazovat,“ sdělil Kalčík.

Symboly se vztahují k historii i současnosti obce. „Psí hlava symbolizuje obec Újezd jako původní privilegovanou chodskou ves a také současně připomíná Kozinův památník na Hrádku. Dva čakany zase korespondují s počtem dvou místních částí – Újezd a Petrovice,“ vysvětlil starosta.

Tyto symboly se objevují na všech variantách znaku. Odlišnost je pak dána barevně. Zelená barva u první varianty například vykresluje polohu obce pod chodskou památnou horou Hrádek. U druhé varianty zase modrá připomíná přírodní památku Louka u Šnajberského rybníka. Kombinace černé, stříbrné a červené odkazuje na barvy erbu Přemyslovců, jejichž štít a praporec jsou jedním z atributů svatého Václava, který je patronem kaple v Újezdě. Čtvrtá varianta obsahuje navíc symbol podkovy, který představuje takzvané mluvící znamení vyjadřující název obce. Ten se v toponomastické literatuře vykládá jako území, jež bylo podle starého českého práva vytyčeno pomocí svědků, kteří objetím na koních vyznačili hranici málo osídleného území. Na poslední variantě je navíc vyobrazena figura hrotu, která představuje schematické vyjádření polohy obce pod horou Hrádek.

Návrhy vlajky korespondují se znakem. Můžeme zde opět vidět podobnou barevnost a nechybí ani psí hlava. Čakany jsou pak u prvních tří variant ztvárněny pomocí horizontálních pruhů, u zbývajících dvou mají stejnou podobu jako na znaku.

Všechny varianty symbolů si můžete prohlédnout na úřední desce či na webové stránce obce.