Rok 2016 se pro Spolek Mikuláš vyznačoval hlavně podáváním žádostí o dotace, počátečními úpravami či dobrovolnými brigádami. Opravil se centrální kříž na počest obětem světových válek, očistily se plochy hřbitova a postupně se postavily, opravily a ochranně natřely méně poškozené ležící náhrobky. Díky pracovníkům služeb města Poběžovice byla zpřístupněna cesta ke kostelu i pro stavební a dopravní techniku.

„Po všech nutných počátečních úpravách bylo v listopadu loňského roku oploceno staveniště u presbytáře kostela, postavilo se lešení a dodavatelská firma sňala poškozenou krytinu střechy presbytáře a poškozené části konstrukce krovu. Tím skutečně začala první etapa opravy kostela,“ přiblížil předseda Spolku Mikuláš Václav Kohout.

I za pomoci sbírky německých rodáků ze Šitboře a příslibu Ministerstva kultury ČR s dotací ve výši 700 000 kč z „Programu záchrany architektonického dědictví“ se v roce 2017 v Šitboři provedlo několik velkých úprav a oprav.

Při jarní brigádě došlo k opětovnému vztyčování dalších náhrobků a kolem ústředního památníku byl prostor urovnán navezenou zeminou a osazen okrasnými dřevinami. Součástí areálu je i příchodová cesta a nově zabudovaná lavička.

„Při obnově hřbitova bylo dosud vztyčeno 180 kamenných náhrobků, které byly původně osazeny litinovými křížky. Z toho bylo 18 rozlámaných kamenných náhrobků znova slepeno. Podařilo se zkompletovat i dalších 25 litinových křížků, doplnit 10 torz křížků,“ popisuje Kohout.

V podzimním období začaly úpravy plochy pro umístění památníků Jana ze Šitboře a zároveň úprava prostranství v areálu památníku. Brigádnické práce Spolku a jeho příznivců pak způsobily to, že se zde nacházejí nové keře a areál hřbitova je kompletně uhrabán a vyplet.

Posun v práci na obnově samotného objektu kostela se projevil hlavně v říjnu, kdy proběhla pokládka střešní krytiny presbytáře a byly zahájeny práce na obnově věže kostela. To mohly potvrdit i dvě pracovnice Českoněmeckého fondu budoucnosti, které byly seznámeny s postupem záchrany kostela, probíhajícími opravami hřbitova a přípravou památníku Jana ze Šitboře.