Během dne se v obci tvoří kolony, především při ranní a odpoledne dopravní špičce. Podle starosty Horšovského Týna, kam Semošice spadají, Josefa Holečka potrvají omezení v daném úseku pravděpodobně ještě několik týdnů.

Dělníci začali s budováním kanalizace a vodovodu už na sklonku loňského roku, nicméně šlo o odlehlejší části obce mimo hlavní komunikaci. „Lidé doteď měli jímky. Dlouhou dobu jsme jim slibovali, že uděláme kanalizaci. Využili jsme dotačního titulu od ministerstva životního prostředí a do projektu se pustili. Splašky půjdou do čističky v Horšovském Týně. Co se týče vodovodu, napojili jsme se na přivaděč za Semošicemi.“ nastínil starosta.

Náklady projektu vyjdou na zhruba 30 milionů korun, přičemž přes 60 procent pokryje právě dotace. Hotovo by mělo být do prosince. Pak přijde na řadu ještě oprava místních vozovek, které nebyly v dobrém stavu a pracemi se ještě více poničily. Na rekonstrukci však Horšovský Týn musí vyčlenit další peníze ze svého rozpočtu.