Proti šíření plevelů a zarostlým pozemkům rázně zakročila příhraniční obec Rybník. Namísto výmluv na nedosažitelnost vlastníků či nemožnost je přinutit zarostlé plochy sekat si našla oporu v zákoně o rostlinolékařské péči. Podle něj jsou vlastníci pozemků nebo ti, kteří je užívají, povinni omezovat výskyt a šíření plevelů.

„Vzniklo to tak, že jsme už loni začali sekat všechny dostupné pozemky, které máme v obci. Letos jsme upozornili majitele všech pozemků, že budeme provádět dvakrát ročně kontroly, zda šíření plevelů skutečně zamezují," říká starosta Miroslav Kadlec s tím, že podnětem k tomuto počinu byl úmysl zastupitelstva, aby obec nevypadala zarostle a zpustle.

Jak reagovali majitelé pozemků?

„Přišli jsme už vloni na to, že ne všechny pozemky, které nepatří obci, jsou řádně udržované. Proto jsme jejich majitele opět vyzvali, aby zjednali nápravu," reaguje na otázku starosta.

První letošní kontrolu už mají v Rybníku za sebou. Na starost dostal tuto věc místostarosta Karel Mařík, který má jako zastupitel na starosti životní prostředí.

„Na srpnovém jednání zastupitelstva předloží své zjištění z kontroly. Pak budeme dělat další kroky. Třeba exekutor, který zodpovídá za jeden z pozemků, jeho údržbu nezajistil. Budeme to zřejmě řešit pokutou, zatím v symbolické výši tisíc korun," předesílá starosta Kadlec s tím, že za neplnění uvedených povinností lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000 a v případě právnických osob až do výše 500 000 Kč. Další kontrolu plánují v Rybníku na 15. září.