„Uzavřeli jsme smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace k provedení stavby,“ začal místostarosta Domažlic Stanislav Antoš a pokračoval: „Na protierozních opatřeních se pracuje již delší dobu, ovšem až teď se objevily vhodné dotační tituly na ministerstvu zemědělství. Ty nám umožní a usnadní práci realizovat.“

Vše souvisí s protipovodňovými opatřeními., které se v Domažlicích postupně budují více než 10 let. Za tu dobu se již odbahnilo jezero, vytvořily se poldry nad jezerem, provedla se regulace Petrovického potoka, pak se úpravy týkaly i Zelenovských rybníků, koryta vodního toku na domažlickém ostrůvku a v současné době následují poldry a protierozní hrázky.

„Kromě Vavřinecké rokle jsou v plánu další u strážské cesty, pod Třemi vrbami a ve Vlčím hrdle,“ doplnil místostarosta Antoš. Město již v minulosti připravilo a koupilo pozemky při výjezdu z Domažlic směrem na Stráž.