V pseudorománské kapli i tentokrát zaznělo sváteční adventní slovo Jaromíra Tippla. Hovořil o životě svatého Mikuláše, přičemž děvčátka a chlapci sehráli scénku ze života jmenovaného světce, který se do kostela posléze dostavil ve trochu zmenšené podobě, neboť ho hrálo nejmenší z dětí.

Po programu se všichni odebrali před kostel, kde si zazpívali koledu a sledovali rozsvícení vánočního stromu. K tomu, aby jim nebyla zima, posloužila finská kamna.

Děti obdržely u stromečku z rukou Miroslavy Deckerové mikulášskou nadílku a pro zahřátí čaj, pro dospělé bylo připraveno svařené víno.