Postřekovský masopust je nejznámější lidovou slavností na Chodsku. „Současná podoba masopustu byla svým způsobem obnovena a fixována v 60. letech 20. století a obnáší velký sobotní maškarní bál, nedělní průvod zamilovaných, takzvanou kytičkovou, i pondělní večerní babský bál. Vrcholem masopustního veselí pak je úterní průvod masek, který prochází celou vesnicí a končí obřadním oběšením figury Masopusta, symbolu obžerství, rozmařilosti a rozpustilého života. Samotný akt exekuce je zároveň velkou satirou pranýřující veškeré nepravosti, jež se během roku udály v obci, ve státě či ve světě. Masopust je ukončen večerní veselicí,“ popsal ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl.

Diváci z okolí si nejvíce oblíbili průvody, které se letos konají v neděli 19. února ve čtyři hodiny odpoledne (krojovaný) a v úterý 21. února také od čtyř (masopustní). „Postřekovští mají jako nejoblíbenější spíše babský bál, který je v pondělí. Ten si nejvíce užijeme. Během kytičkového průvodu se tančí během cesty chodská kolečka. Málokde se tato tradice vidí. Myslím, že jsme jediní a jsem rád, že je zájem i u mladých. Nemusíme se bát, že by tradice skončila,“ řekl místopředseda TJ Sokol Postřekov Jindřich Kapic.

Ten vzpomínal i na to, že dříve chodívalo mnohem více masek, ale i když jich nyní ubylo, tradice pro postřekovské obyvatele znamená dost. Těší se na masopust, někteří si berou i dovolenou. „Jsme rádi, že se tradice stále dodržuje, protože mnohde už ubývají. Vybavuji si, že tady jezdil i povoz, který byl jako malá zoologická. Jezdili i koně s kočárem s baronem a baronkou, vedle nich vojáci na koních, či maringotka, kde byly rozvěšené jitrnice, opékaly se buřty a podobně. Nyní hodně výběr masek závisí na tom, co se odehrává ve světě. Když se žije hokejem, je hodně hokejistů, když je tématem prezident, ukáží se různé jeho masky,“ sdělil Kapic.

Tradiční maskou je v Postřekově medvěd. Podle Kapice je starší více než 50 let. Jde ještě o klasickou papírovou, masivní masku. Nechybí ani kůň a smrtka. Masky se tam předávají v rodinách nebo mezi známými.