Deska byla za účasti Československé obce legionářské a První tankové roty aktivních záloh Armády ČR slavnostně odhalena v sobotu 7. září.

„Tradice legionářů je u nás v obci veliká. V širokém okolí nenajdeme obec, odkud by během světových válek odešlo tolik občanů bojovat za naši vlast a svobodu. Za což jsme jim velice vděčni a patří jim veliké poděkování,“ řekl při slavnostním odhalení starosta Postřekova Petr Anderle s tím, že dodnes tito občané neměli žádnou pamětní desku, která by jejich jména připomínala.

Což je již minulostí, a to především díky zásluze Václava Volfíka a Československé obce legionářské. „Věřím, že deska bude nám všem i budoucím generacím připomínat významné občany Postřekova a hodnoty, za které tenkrát bojovali – svoboda, demokracie, vlastenectví a odvaha nehrbit se před diktátory,“ pokračoval Anderle.

„O postřekovské pouti 1939 odešli odvážní muži za hranice bojovat za naši svobodu. Jejich bojová činnost byla vysoce hodnocena anglickým velením i vládou. Mnoho odvážných mužů bojovalo také v první světové válce. Pomáhali diplomatickému úsilí Masaryka, Beneše a Štefánika k rozbití Rakousko-uherské monarchie a vytvoření Československé republiky,“ nastínil historii postřekovských legionářů Václav Volfík.

Před slavnostním odhalením památníku se uskutečnil pietní akt u pomníku Josefa Buršíka. Vedení obce, vojáci, příbuzní legionářů i veřejnost si také připomněli i místního učitele Jana Čápa, od jehož tragické smrti 10. září uplyne 75 let.