Regionální historik, nakladatel a badatel Zdeněk Procházka je v téměř hodinové přednášce mimo jiné seznámil s nejstarší historií kostela a rovněž na místě ukázal nejzajímavější součásti stavby a vybavení. Poté se návštěvníci přemístili do nedaleké budovy fary, která pro ně byla mimořádně otevřena a mohli si zde prohlédnout vše, co je zajímalo. Škoda jen, že úřadující farář Libor Buček nemohl být přítomen, protože se účastnil Noci kostelů v Klenčí pod Čerchovem.

Od 19.30 hodin pak se návštěvníci vrátili do kostelních lavic, aby se stali svědky nádherného vystoupení známé herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové, která svými českými i francouzskými šansony diváky zcela uchvátila. Tolik emocí, které k šansonům neodmyslitelně patří, snad místní kostel ještě nezažil. Přesto, že je zpěvačka zvyklá na početnější než stohlavé obecenstvo, které se v kostele sešlo, dala do zpěvu tolik srdíčka, že si na závěr vyslechla dlouhý „standing ovation“, neboli potlesk ve stoje, kterým Poběžovičtí dávali najevo, jak moc je zpěvaččin přednes dojal. Díky za tento kulturní zážitek patří vedoucí MKIS Poběžovice slečně Dominice Adamcové, která celou akci připravila ve spolupráci s Římskokatolickou farností Poběžovice.

Vojtěch Kotlan

Poběžovický zámek
Poběžovičtí v úterý obejmou svůj zámek