Další pozitivní zpráva z Poběžovic hovoří o tom, že v tomto městě má vzniknout nový dobrovolný spolek občanů, který se hodlá podílet na jeho zvelebování.

„Vždy jsem říkal, že starosta a zastupitelstvo se můžou stavět na hlavu a vymýšlet, co všechno se bude dělat v Poběžovicích, ale pokud nebude aktivita občanů takzvaně zespodu, nikdy nikam nic nepovede," reagoval na nový záměr obyvatel starosta Hynek Říha.

„Byl jsem proto moc rád, když u nás začaly vznikat spolky. Jako první přišel se záměrem založit spolek pan Špaček a zrodilo se Sdružení Dobrohost, další občanská iniciativa pak dala vzniknout spolku Abraham. Nedávno byl ve spádové Šitboři ustaven spolek Mikuláš pro záchranu tamního kostela," doplnil poběžovický starosta.

O novém sdružení, které zatím nemá hotovou registraci, už jednali poběžovičtí radní.

„Jedná se o Spolek Poběžovice – Ronsperg. Mimo jiné má tento spolek spolupracovat s tokijskou rodačkou, jež loni obdržela Čestné občanství města Poběžovice, paní Masumi Böttcher-Muraki, která byla v minulosti iniciátorkou pomoci poběžovickému zámku. Myslím si, že i tato iniciativa zespodu je velkým důvodem pro radní i zastupitele, aby se začali zabývat myšlenkou, kterou si občané jako cíl vytkli," konstatuje Říha, který je přesvědčen, že před stavem zámku, o který právě vznikajícímu spolku jde, není možné zavírat oči.

„Spolek má záměr vytvořit projekt, díky němuž by se do Poběžovic alespoň symbolicky vrátila někdejší obyvatelka zámku hraběnka Mitsuko Aoyama Coudenhove – Kalergi. Ta projevila přání spočinout po smrti vedle svého manžela Heinricha Coudenhove – Kalergi, který je pohřben na poběžovickém hřbitově," prohlašuje starosta.

Hraběnka Mitsuko roku 1906 ovdověla, dva roky nato se přestěhovala do Vídně a r. 1924 do Mödlingu, jenž leží 16 kilometrů jižně od rakouského hlavního města. Tam zemřela 27. srpna 1941 a byla pochována na Hietzinger Friedhof nedaleko Vídně.

„V oné válečné době nebylo možné naplnit přání hraběnky Mitsuko, jež se objevilo písemně v jejích denících a závěti, nechat ji pohřbít po boku jejího manžela. Prvotní impuls je takový, že by se jako připomínka na hraběnku v Poběžovicích vybudovala malá japonská zahrada. V každém případě je situace taková, že právě v těchto dnech má přijet do Poběžovic japonský architekt, s nímž se tento záměr bude řešit," prozradil starosta Říha.