Jeho cílem je rychlejší a efektivní umístění lidí podezřelých z nákazy onemocněním Covid-19 do karantény. Hygienikům bude při vyšetřování lidí pomáhat armáda. „Ve čtvrtek byli lidé z armády proškoleni krajskou hygienickou stanicí na činnosti spojené s odběry vzorků. Čtyři dvojice budou pomáhat při odběrech v rámci celého kraje,“ řekla Deníku krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková s tím, že posádku armádní sanitky bude vždy tvořit řidič a zdravotní sestra nebo bratr. Součástí projektu je s infikovaným pacientem vytipovat kontakty, na které mohl přenést virus. Chytré karanténa má v co nejkratším čase zabránit šíření infekce, aby se mohla uvolňovat plošná opatření.

„Podařilo se nám také navýšit kapacity laboratoří na testování odebraných vzorků. Od příštího týdne začne díky spolupráci s Plzeňským krajem fungovat odběrové místo u Klatovské nemocnice. Bude tedy možné více testovat, a tím předcházet kontaktům s potenciálně nakaženou osobou,“ vysvětluje Michal Bartoš, ředitel KHS Plzeňského kraje. Armádní týmy pomohou také narůstající agendou KHS při zavádění chytré karantény.

V Plzeňském kraji hygienici k pátečnímu odpoledni evidovali 379 nakažených lidí. Nejhorší situace ji i nadále v okrese Domažlice, tady bylo 227 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Hejtman proto jednal v uplynulých dnech společně se starosty o opatřeních, která by šíření nákazy zastavila. Je to například plošná dezinfekce nebo intenzivní testování. „V domažlickém okrese zaznamenáváme vyšší stupeň rozšíření nemoci Covid-19. Je proto nezbytně nutné nadále, až do odvolání, dodržovat následující zpřísněná epidemiologická opatření,“ vyzývá hejtman Josef Bernard v dopise, který v pátek rozeslal starostům obcí na Domažlicku.

Situaci v domažlickém okrese kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí pravidelně monitoruje. Ve čtvrtek a pátek se uskutečnily koordinační porady starostů velkých obcí na Domažlicku (Domažlice, Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov, Poběžovice, Kdyně), zástupců KHS a Hasičského záchranného sboru PK s hejtmanem, kde byly stanoveny konkrétní kroky preventivních opatření. Některá opatření, jako například plošnou dezinfekci starostové obcí již zajišťují, toto opatření bude ještě rozšířeno o informační kampaň a také intenzivní testování.

Souhrn režimových opatření v domažlickém okrese

INFORMOVANOST A APEL NA OBČANY

 • Do všech schránek bude distribuován informační leták s dopisem hejtmana a ředitele KHS s doporučením jak se chovat, aby se předešlo nákaze a apelem na dodržování těchto opatření.
 • Občanům se doporučuje ve zvýšené míře provádět dezinfekci domácností. Týká se zejména exponovaných předmětů, jako jsou kliky, madla, nádobí, oblečení, interiéry aut atp.
 • Nákupní střediska, popřípadě další prostory, kde dochází k větší koncentraci obyvatel je doporučeno osadit informačními tabulemi - Dodržuj dvoumetrový odstup. Pravidelně si myj a dezinfikuj ruce. Používej jednorázové rukavice. Nedotýkej se obličeje. Potraviny vkládej do košíku s využitím igelitových rukavic apod.
 • Obcím byl rozeslán text s výzvami, jaká dodržovat hygienická opatření, který bude pravidelně vysílán v obecním rozhlase
  Starostům měst v domažlickém okrese bylo doporučeno neotvírat veřejná sportoviště, kde dochází k větší koncentraci občanů.

PLOŠNÉ DEZINFEKCE

 • Starostové vytipují exponovaná místa, kde dochází k větší koncentraci osob (parkoviště, zastávky, přechody, čekárny atp.), která budou pravidelně dezinfikována. Obcím, které dekontaminaci provádí, dodá kraj dezinfekční prostředky prostřednictvím Hasičského záchranného sboru.
 • Na exponovaných místech (nákupní střediska, firmy, parkoviště, zastávky, přechody, čekárny atp.) budou osazeny dezinfekční stojany, popřípadě zde budou dobrovolníci či hasiči nabízející ostřik rukou dezinfekcí.
 • Obcím bude na základě jejich požadavků zajištěna distribuce osobní dezinfekce pro své organizace a občany.

OCHRANNÉ POMŮCKY

 • Kraj zajistí zvýšenou distribuci osobních ochranných pomůcek (OOP) do domovů seniorů a dalších ústavů s koncentrací rizikových osob.
  Do obchodních center budou dodány jednorázové rukavice.
  Kraj dodá také respirátory a rukavice pro prodavače, strážníky, hasiče a další osoby, kteří přicházejí do intenzivního styku se spoluobčany. 

TESTOVÁNÍ

 • Intenzivní testování v domažlickém okrese. Zvýšený provoz stacionárního odběrového centra v Domažlické nemocnici. Urychlené vyhodnocování vzorků z Domažlicka. 

DALŠÍ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 • Nákupní střediska, prodejny potravin a další provozovny, kde dochází ke kontaktu se zákazníky, zajistí omezení počtu přítomných zákazníků v jednom okamžiku maximálně na poloviční běžnou kapacitu provozovny.
 • Prodej bude uskutečňován bezkontaktní platbou. V případě platby v hotovosti, je obsluha povinna po realizaci platby provést výměnu ochranných rukavic.
 • Prodavači vybraných nákupních středisek budou zásobeni respirátory. Není dovolen prodej bez použití ochranných rukavic obsluhou. 
  Všechny provozovny jsou povinny zajistit řádnou likvidaci použitých ochranných pomůcek zákazníky.