Spolumajitel pan Adolf Dejdar přichystal všem návštěvníkům krásný zážitek, když byla ustavena chodská stráž .

„Neslouží již ke střežení hranic, jak tomu bylo po staletí, ale ke střežení chodských tradic," uvedl. Při této příležitosti byl panem farářem Ciupakem z Mrákova slavnostně vysvěcen nový prapor (Chodové z Domažlic) s vyobrazením chodské pečeti, a to za přítomnosti historického praporu se stráží z Draženova. K dobré náladě přispěla nejmenší chodská dechovka Sedmihorka, kulturní zážitek umocnilo vystoupení pěveckého souboru Canzonetta.

Pozdravit  slavnost  přijeli na povozu taženém koňmi cepaři z Pasečnice a k tomu se podával již tradičně chléb pečený  v místní peci, dalamánky, mětanky, česnekové placky, pivo a další občerstvení. Václav Beck přednesl přísahu ustanovené strážní jednotky a všichni slíbili, že budou chránit chodské tradice i nadále.  Autor: Dana Herčková