Už při vstupu do budovy překvapí příchozího nejen hukot motorů, ale také voda na podlaze.

„Školní budova je z roku 1892 a má tedy leccos za sebou. V minulosti jsme měnili okna a nyní došlo na další nutné opravy. Z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti musíme zdi nechat ´podřezat´," předesílá starosta Pece Jan Riederer.

„To se provádí tímto lanem, které se při řezání chladí vodou. Přebytečnou vodu bezprostředně poté vysáváme," vysvětlují dělníci z plzeňské firmy, která zakázku získala.

„Obeslali jsme zhruba desítku firem a požadovali od nich cenové nabídky na provedení prací. Ty spočívají v odvedení vlhkosti z obvodových i vnitřní zdí. Vrátilo se nám šest cenových nabídek, z nichž jsme vybrali tu od plzeňské firmy Allstav. začali s pracemi minulý týden a vše má být hotové do konce září," doplňuje.

Ještě před začátkem prací museli v Peci kompletně vystěhovat přízemí budovy obecního úřadu.

„Provizorně nyní úřadujeme v obecní knihovně, přičemž některý nábytek jsme museli na dobu prací úplně odvézt," konstatuje starosta.

Malé obci pomůže hradit náklady na uvedené práce Plzeňský kraj. Kolik bude odstranění vlhkosti z budovy stát?

„Tady je to trochu složitější. Původně jsme poptávali jen část prací, ke kterým musí dojít. Jejich rozsah se totiž musel odvíjet hlavně od toho, zda obdržíme dotaci. Když jsme obdrželi kladnou zprávu, nabídka se nechala přehodnotit na konečný rozsah prací. Náklady na podřezání a odvodnění celé budovy budou zhruba pět set padesát tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. Od Plzeňského kraje máme schválenou dotaci ve výši dvě stě třicet tisíc korun," upřesnil starosta Riederer s tím, že až do skončení prací musí úřad fungovat v ´bojových´ podmínkách.