Jaké to bylo, když jste se poprvé dostal k práci starosty?
Dá se říct, že jsem udělal tlustou čáru za vším, co bylo. Dokončili jsme pouze pozemkovou úpravu, která byla rozjetá, a pak jsme jako nové zastupitelstvo začínali samé nové věci.

Jaké například?
Udělali jsme rekonstrukci autobusové zastávky, která je moc pěkná, opravili jsme místní kapličku a kapličku v Nových Dvorech. Největší akcí ale určitě byl náš nový obecní úřad za 3,4 milionu korun.

Opravovali jste hodně i silnice a cesty…
Ano, na tom si dáváme docela hodně záležet. Opravili jsme už celkem čtyři obecní komunikace. Některé byly v opravdu špatném stavu a nyní si troufám říct, že jsou moc pěkné. V komunikacích chceme ještě určitě pokračovat. Máme stavební povolení na další polní cestu a letos chceme udělat ještě jeden chodník.

Co dalšího byste rád v obci viděl?
Rádi bychom tady udělali nějaké dětské hřiště. Máme malé děti a nějaké hřiště by potřebovaly. Máme jedno hřiště, kde se jakž takž dá hrát fotbal, ale nemá žádné náležité parametry. Chtěli bychom udělat menší travnaté hřišťátko s nějakými herními prvky pro děti. Rád bych také, kdyby se v obci mohla udělat kanalizace a vodovod, ty jsou prostě potřeba, i když si lidé na vodu z vlastních studen víceméně ani nestěžují. Jsme ale malá obec, máme šedesát dva lidí, malý rozpočet a velké dotace nedostáváme. Takže se rozhodujeme spíš z roku na rok, do čeho se pustíme.

Připravujete například parcely pro nové zájemce o bydlení?
Obec v současné době zasíťované parcely nemá. Kdybychom se do přípravy něčeho takového pustili, stálo by to třeba čtyři miliony korun a přitom bychom vůbec neměli jistotu, že se to prodá. Snažíme se jít spíš cestou obnovy naší vesnice, v tom vidím smysl – aby se střed vsi změnil, aby si lidé udělali nové střechy, nové ploty. A podle toho, kdo se bude nejvíc snažit, tak v té ulici uděláme rádi nový chodník.

Co všechno v obci najdeme?
V průmyslové části je kovovýroba, v zemědělské části pak zemědělská farma. Ve výstavbě je teď pět nových rodinných domů a kromě nového úřadu, hřiště a kapličky, máme například čtyři rybníky – tři vodní plochy pronajímáme, jedna z nich za obcí slouží i jako koupaliště.

Je koupaliště využívané?
Ano, je to na příjemném místě, je tam čistá voda a nový nájemce se o ně dobře stará. Vede k němu nová asfaltka, takže si ho lidé snadněji najdou. Dá se tam příjemně zajet, zaparkovat a vykoupat se.

Jaké akce se v průběhu roku v Močeradech konají?
Scházíme se hlavně při májce a při pouti, na masopust chodíme s Hlohovskými, to je asi to nejdůležitější. Místní chodí do práce a jsou většinou dost zaměstnaní. Pokud jde o nějaké zábavy, na ty většinou jezdíme do Osvračína.

Na co byste tedy nalákal do Močerad návštěvníky?
Myslím, že tu máme opravdu pěkné cesty, takže doporučuji si do Močerad, Hlohové a okolí udělat rodinný výlet na kole nebo in-lineových bruslích. Často se tu objevují skupinky lidí, kteří si tu projedou nějakou takovou trasu. Hlohovčicemi prochází cyklostezka a Močerady budou součástí nové cyklotrasy, která na ni navazuje a bude značena odsud až do Horšovského Týna. Je tu totiž malý provoz a příjemný klid.

Co byste dodal na závěr?
Obec udržuje rozsáhlé plochy zeleně v Močeradech a spádové obci Nové Dvory. Při procházce po návsi vždy ocením dobrou práci místních občanů pečujících o veřejnou zeleň, kterou v minulých letech prováděli Zdeněk Leider, Dalibor Zimák, Bohuslav Kuchařík a Josef a Alena Kuzdasovi. Naplňují tak záměry močeradského zastupitelstva o rekonstrukci veřejného prostranství a zeleně v obou obcích. Stojí to za zmínku, protože bez nich by to určitě nešlo.

Historie obce

Obec Močerady leží v rovinatém i mírně svažitém terénu necelých 6 km jižně od Staňkova. Je poprvé připomínána v roce 1115, kdy ji kníže Vladislav věnoval nově založenému klášteru v Kladrubech. Patří tak k nejstarším v historických kronikách zmiňovaným obcím na Domažlicku a Klatovsku. Později ves přešla do světských rukou. Ve 14. stol. patřila ke kloušovskému statečku, v 16. století byli jejími vlastníky majitelé blízkého Lštění. Od roku 1521 vlastnila ves Eliška z Hrádku, která se provdala za Diviše Černína z Chudenic a ten se tak roku 1528 stal pánem nad Lštění. Močerady tak od té doby patřily rodu Černínů z Chudenic, s výjimkou let 1580 až 1664, kdy patřily rodu Žákavců ze Žákavy. V roce 1757 žilo ve vsi 16 hospodářů. Podle zakořeněné pověsti nastala mezi lety 1771 a 1772 v kraji neúroda a drahota. Následkem toho vypukl ve vsi mor, na který pomřela většina obyvatel. Vrchnost dosídlila zpustlou obec novými poddanými z Horšovskotýnska, kteří se ještě dlouho odlišovali od okolního obyvatelstva. V roce 1930 měla ves 42 usedlostí a 226 obyvatel. Roku 1991 pak 35 usedlostí a 77 obyvatel. Po obvodu rozlehlé návsi obdélného tvaru stojí množství větších i menších usedlostí a dvorů, které obklopují dva návesní rybníky. V jejich blízkosti stojí malá polygonální kaple zasvěcená sv. Panně  Marii, krytá jehlancovým krovem se zvoničkou.