Své jméno obec získala díky původní poloze na zemské hranici mezi Čechami a Bavorskem. „Do roku 1764, kdy bylo k Čechám připojeno území statku Grafenried (Lučina), se tam vybíralo mýto," uvádí domažlický historik a nakladatel Zdeněk Procházka v Historicko-turistickém průvodci Český les.

„Zdejší sklárna je uváděna již v roce 1630. Ves vznikla ze sklářských domků v průběhu 17. století. V roce 1722 pracovalo ve zdejší sklárně sedm sklářů. V roce 1930 stálo v Mýtnici 34 usedlostí obydlených 188 obyvateli," popisuje Procházka.

V 50. letech 20. století se ves ocitla v hraničním pásmu a byla vysídlena. O dvacet let později se posouvaly zátarasy dále do vnitrozemí a přitom došlo k další devastaci zbytků Mýtnice.

PAMĚTNÍ KŘÍŽEK. O jeho obnovu se v roce 1991 zasloužili bývalí němečtí obyvatelé obce.

Dnes už běžný turista při cestě lesním porostem od silnice spojující Nemanice s Rybníkem k místu další zaniklé vesnice Pila ani nepozná, že prochází středem bývalé obce.

Připomene mu to pouze obnovený křížek ukrytý v hustém porostu. Pozornější badatel by našel poslední zbytky zdiva a několik propadlých sklepů.