Třídění, systematické ukládání do depozitáře a drobné opravy. To jsou v těchto týdnech nejčastější práce, které probíhají ve zrekonstruované budově Muzea Jindřicha Jindřicha v domažlické Husově ulici. Pro veřejnost se muzeum zcela otevře ale až v příštím roce.

„Do měsíce bychom měli uzavřít stavební dodělávky," říká ředitel Josef Nejdl s tím, že v příštím roce přijde na řadu úprava dvora a venkovní obklady ve spodní části objektu.

Pracovníci muzea i další pomocníci přestěhovali před několika týdny do opravené budovy sbírkové předměty z provizorního depozitáře, který byl po dobu šestiletého uzavření v areálu bývalých kasáren. „Moc nám pomohli žáci domažlického učiliště, a to i díky vstřícnosti ředitelky Zdeňky Buršíkové," poděkoval Nejdl. Ocenil i nasazení zaměstnanců muzea.

„Při současném třídění exponátů se u některých zjišťují drobná poškození. Budou potřebovat odborný zásah. Některým věcem neprospělo dvojí stěhování ani provizorní uložení. Když má být exponát ve stálé expozici, musí být v dobré kondici," připomíná ředitel.

Aktuálně musí vyřešit nedostatek regálů pro potřeby knihovny a archivu. „To nás teď také zdržuje, musíme si na ně našetřit. Chceme archiv a knihovnu zprovoznit co nejdříve, protože i když není ještě přístupná expozice pro návštěvníky, neznamená to, že muzeum nefunguje. Odborná veřejnost nás potřebuje – například při přípravě seminárních a odborných prací a podobně. Maximálně vstříc nám v této provizorní době pomáhá městská knihovna, ale my máme odbornější materiály, které se týkají přírodních věd, archeologie, historie nebo etnografie," zmínil Nejdl.

Stálá expozice, která představí život, dílo i sběratelskou činnost Jindřicha Jindřicha, bude otevřena na jaře příštího roku, galerie s obrazy bratří Špillarů a krátkodobými výstavami by mohla být zpřístupněna již během Chodských slavností. „Je to ale ještě nejisté," upozornil ředitel.