Potřebná rekonstrukce kapličky byla umožněna i díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Meclovští z něj získali příspěvek 300 tisíc Kč.