V seriálu U vás na návštěvě si dnes připomeneme historii Mířkova.

Historie

První písemná zmínka o Mířkově pochází už z roku 1158, kdy se připomíná Hartman z Mířkova. Roku 1498 držel Mířkov Přibík ze Stropčic, jeho potomci se nazývali Mířkovští ze Stropčic. Přibíkův vnuk Mikuláš byl v roce 1554 jmenován císařským radou, hejtmanem Menšího města pražského a roku 1560 hejtmanem Pražského hradu. Roku 1570 byl jmenován purkrabím karlštejnským a zasedal na Zemském soudě. Počátkem 17. století koupil Mířkov Vilém z Lobkovic a na Horšovském Týně. Jeho majetek koupil po ´Bílé hoře´ lacino jako konfiskát Maxmilián Trautmannsdorf. Po roce 1945 odešla většina německého obyvatelstva.

Současnost

V současné době má Mířkov se spádovou obcí Křakov a osadou Nový Dvůr zhruba 300 obyvatel. „Počet obyvatel kolísá, lidé se neustále stěhují sem i odsud, ale pohybuje se to stále kolem tří set,“ uvedl starosta Mířkova Josef Bureš.

Památky

V Mířkově kdysi stávala tvrz, z níž se už ale bohužel téměř nic nedochovalo. „Pamatuji si, když jsem byl ještě malý, že tu něco jako tvrz bylo, a to v místech, kde je dnes zemědělský dvůr, ve kterém podniká paní Ženíšková,“ ukázal starosta na největší statek na mířkovské návsi. Přímo na návsi stojí také velmi starý, památkově chráněný kostel zasvěcený svatému Vítovi. Poprvé je zmiňován v r. 1384 a je patrně dílem stavební huti, která stavěla biskupský hrad v Horšovském Týně. Na jižní stěně lodi bylo odhaleno ostění gotického okna. Kostel byl opraven v roce 1992, svému účelu ale bohužel neslouží a je uzavřen. Kostel svatého Václava v nedalekém Křakově, který se naopak veřejnosti nedávno otevírat začal, býval důležitý pro věřící ze širokého okolí. „Mířkov dokonce spadá farností pod Křakov,“ vysvětlil Bureš a dodal, že bývalí němečtí obyvatelé Křakova iniciovali počátkem 90. let 20. století opravu kostela. „Dnes se o něj stará horšovskotýnský kastelán, pan Rosendorfský, a dokonce už v něm i uspořádal mše.“ Křakovský farní kostel byl postaven před rokem 1384, protože roku 1350 je zde zmiňován jako kněz Mikuláš ze Znojma.