Z vedení obce ale neodešel. Dnes v obecním zastupitelstvu pracuje jako místostarosta.
„Rezignaci jsem podal ze zdravotních důvodů. Tato práce mě velice baví, proto jsem rád, že ji mohu vykonávat dál jako místostarosta. Přece jen je tento post o něco méně náročný, alespoň z toho hlediska, že veškeré rozhodování už není na mně. Jak říká zákon, místostarosta starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti," říká Sazama.

Post starosty přijal bývalý místostarosta Vojtěch Weber. V obci tudíž ani nepoznají, že k nějaké změně došlo. Oba muži totiž pracovali ve vedení obce dlouhá léta.

„Já jsem starostou Milaveč od roku 2002. Po celou tu dobu byl mým zástupcem právě Vojtěch Weber. Takže má bohaté zkušenosti. Pokud bude potřebovat, budu mu vždy a ve všem ochoten poradit," pokračuje Sazama.

A zkušenosti má Jan Sazama opravdu veliké. V zastupitelstvu obce je nepřetržitě od roku 1963. Starostu dělal i v letech 1994 až 1996, ale postu se musel tehdy vzdát kvůli funkci ředitele Desty.

Jestli bude jeho jméno na kandidátce do zastupitelstva obce i za dva roky, nechtěl sdělit. „To opravdu v mém věku nemohu říci. Co já vím, co bude za dva roky," řekl se smíchem.

A co je nyní hlavní prioritou staronového vedení Milaveč?
„Musíme dodělat rekonstrukci místní komunikace za Základní školou v Milavčích a příští rok nás čeká odkanalizování splaškových vod v Radonicích. To považujeme za prioritu číslo jedna, protože už se o tom dlouho mluví. Nyní se rozhodujeme mezi přípojkou na centrální čistírnu v Milavčích, nebo zda využijeme dotace z ministerstva životního prostředí na pořízení domovních čistíren odpadních vod," dodal Sazama s tím, že se musí společně pustit do přípravy setkání rodáků, které se příští rok bude v Radonicích konat po deseti letech.