Program setkání začal mší svatou v kostele sv. Vojtěcha, po které následovalo oficiální zahájení, které se uskutečnilo před budovou milavečské základní školy.

Všechny rodáky přivítal starosta obce Jan Sazama.

„Rodáci se v Milavčích sjíždějí již čtyřicet let. První ročník se konal v roce 1975. U zrodu prvních třech setkání stáli Václav Vondrovic a Václav Sladký. Jsem rád, že se nám daří v této tradici pokračovat," řekl.

Pak si všichni přítomní poslechli píseň s názvem Ó Milavče, kterou před pěti lety složil ředitel zdejší základní školy Vlastimil Weiner.

„Píseň jsem složil v roce 2010 u příležitosti zhotovení obecního praporu. Od té doby zde zazněla asi osmkrát. Když jsem ji skládal, představoval jsem si krásu této obce. Myslím, že první věta písně Ó Milavče, toť chlouba má, mluví za všechno. To cítím i přesto, že jsem rodák z Osvračína," řekl Weiner.

Pak už následoval následoval zmíněný průvod obcí, který vedl nejdříve k pomníku obětem I. světové války a potom do kulturního domu, kde bohatým programem slavnost pokračovala.

Výstava, která byla k vidění po celý den v prostorách tamní školy, připomněla život a dílo významného milavečského rodáka, malíře, grafika a tiskaře Josefa Váchala.

Na památku letošního setkání si každý z účastníků odnesl skleničku se znakem obce a datem konání setkání a také zbrusu novou publikaci Zdeňka Procházky Milavče: kapitoly z dějin obce.