Když se na podzim vypustil rybník na výlov, bobr hledal vodu a našel si nejbližší potok. „Na potoce se bobrovi zalíbilo, měl tu stromy. On už nemůže pokračovat výš, protože by se dostal na úroveň pole. Postavil dvě nebo tři hráze za sebou, ale voda jimi protéká. Má tu také ten hrad,“ vysvětlil starosta.

Zázemí pro čerstvě kastrované kočky chtějí zřídit v Trhanově zachránkyně zvířat.
Osud toulavých koček není lhostejný zachránkyním z Trhanova

V České republice žije přibližně šest tisíc bobrů evropských. Když bobr nemůže budovat noru v podzemí, pokácí strom. Kmen použije jako základ pro stavbu svého hradu a pro jeho zaplavení vybuduje na vodním toku hráz. Ze svého hradu vyráží hned po setmění a vrací se až k ránu.