Pořadatelem místního masopustu je zdejší Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem, Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí, z.s., a Dodna club.

Letošní kulturně–folklórní akce bude opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně „S.O.S. Život pro koně“. Při průvodu bude probíhat sbírka do kasiček a výtěžek bude předán představitelům útulku, kteří se akce též zúčastní. Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude dlouhá 2000 metrů.

Masky se sejdou ve zdejší hospůdce U Psůtků v 11 hodin. Zde bude možné si v salonku zakoupit masky, převléct se a následně připravit. Úderem 14. hodiny odtud vyjde průvod masek po kopci, po kterém vedla stará císařská poštovní cesta, v čele s kapelou Sedmihorka až k parkovišti u továrny nad Klenčím. Poté průvod v čele s povozem vezoucího živého Masopusta půjde, za nimi poveze v kočárku Masopustova žena, respektive vdova, jejich synka – malého Masopusta.

Předvojem jim budou jezdci na koních z miřkovského útulku pro týrané koně „S.O.S. Život pro koně“ a živý oslík. Následovat bude Ještěrka – protiletadlový dvoukanon alias tank se soudkem chodovarské třináctky a další tank – obojživejník Saracen MK1. Za zvuků hudby a zpěvu projde průvod po hlavní silnici celým Klenčím až k vlakovému nádraží. Na prostranství mezi nádražím a restaurací U nádraží pronese v roli soudce známý moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní řeč směřovanou k malému Masopustovi, v níž se zmíní o špatnostech, kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Následně bude Masopust sťat katem.

„Po skončení popravy, potvrzení řezníka a čerta o neživotě Masopustově se přítomní přesunou do sálu kulturního domu, kde zhruba od 16 hodin proběhne Masopustův pohřeb. Po něm pak začne masopustní zábava s bohatou tombolou a se vstupem pro všechny zdarma,“ prozrazuje předseda VKS Jiří Anderle.

V průběhu masopustní veselice bude na několika místech (parkoviště u továrny, před hospůdkou U Psůtků a na náměstí) podáváno občerstvení (pochutiny, jídlo a pití), masky budou občerstveny zdarma!
Pomáhat při této akci budou mimo jiné i mladí hasiči a děti z místního Domova pro ochranu dětí s okamžitou pomocí „Robinson“.

„Tradiční masopustní průvody se konaly v Klenčí do roku 1958 a pak byly obnoveny jen recesistické v letech 1971 až 1973. V roce 2008 jsme obnovili tuto tradici po dlouhých 35, respektive 50 letech,“ uzavřel Jiří Anderle.