Katastr obce Železná na Bělsku se přiřadil k dalším v republice, kde platí veterinární opatření kvůli nemoci divokých prasat – trichinelóze.

„Mimořádná veterinární opatření se nařizují k zajištění ochrany zdraví lidí před nebezpečnou nákazou přenosnou ze zvířat na člověka z důvodu zjištění přítomnosti larev původce trichinelózy ve vzorku svaloviny divokého prasete, uloveného v honitbě Hvozd, v katastru obce Železná u Smolova," uvádí Richard Bílý, ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.

Trichinelóza je nebezpečná nákaza přenosná ze zvířat na člověka a způsobuje závažné parazitární onemocnění. K nakažení dochází konzumací syrového či nedostatečně tepelně upraveného masa zvířat obsahujícího larvy svalovce.

„Nejčastějšími hostiteli parazita jsou prasata divoká i domácí, hlodavci, všežravci a volně žijící masožravci. Hostitelem svalovec může být i kůň. „Dospělí červi parazitují ve střevě; samice kladou živé larvy, které jsou po zavrtání do střevní stěny následně zaneseny krví a lymfou do příčně pruhované svaloviny, kde se opouzdří a zůstávají schopné vyvolat onemocnění po dobu 6–12 měsíců. Nejčastěji se larvy usazují v nejvíce namáhaných svalech, jako je bránice, žvýkače, mezižeberní svalovina a jazyk," upozorňují veterináři.

A jak se nemoc projevuje ?

„Příznaky u postižených zvířat nejsou většinou pozorovány, při trichinelóze u člověka závisí na druhu, na počtu pozřených larev a individuální citlivosti," uvádí odborníci.

„První klinické příznaky se objevují za jeden týden po infekci a jsou charakterizovány bolestmi břicha a průjmovým onemocněním. V této době je onemocnění ještě léčitelné. Ve fázi svalové způsobené migrujícími larvami jsou příznaky podobné silné chřipce spojené s bolestmi svalů, ztíženým dýcháním a otoky v obličeji, především očních víček. Po opouzdření larev přetrvávají svalové bolesti a příznaky chronické únavy," upozorňuje veterinární správa.

Na výskyt nemoci byl upozorněn také Okresní myslivecký spolek Domažlice.

„Pozitivní vzorek pocházel z bachyně ulovené 8. listopadu. Ulovený divočák vážil 72 kg a byl prodán do schváleného zvěřinového závodu v Karlovarském kraji, kde byly při veterinární prohlídce úředně odebrány vzorky. Vyšetření s pozitivním výsledkem bylo opakovaně provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha. V letošním roce se jedná již o třetí pozitivní záchyt trichinely u divočáků v České republice," vyjímáme podrobnosti z myslivcům zaslaného dopisu ředitele KVSP Bílého.

Ze zákona platí, že motoristé by měli, pokud srazí na silnici zvěř, uvědomit přímo nebo prostřednictvím policie myslivecké sdružení, v jehož honitbě se tak stalo.

„Většina motoristů, kteří se střetnou se zvěří, tuto povinnost dodržuje. Ty, kteří tak nečiní, je třeba upozornit, že nejen v území, kde platí mimořádná opatření, je konzumace jakékoliv zvěře bez veterinárního vyšetření riskantní," doporučují myslivci.

V praxi zmíněné veterinární opatření znamená, že myslivci budou muset odebírat vzorky ze všech divokých prasat i zvěře vnímavé na trichinelózu ulovené v daném území, tedy honitbách Železná, Hvozd, Karlova Huť a oboře Srdíčko.

„Pokud budou vzorky negativní, mimořádné veterinární opatření bude ukončeno 28. února 2014. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývající z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu. Pokud jde o fyzickou osobu až do výše 50 000 Kč, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, činí sankce až 2 miliony korun," upozorňuje v mimořádném veterinární opatření krajská veterinární správa.

Trichinelóza v několika řádcích

Onemocnění způsobuje hlístice rodu Trichinella. Dospělé trichinely (svalovci) žijí ve střevě. Samci měří 1–1,8 mm, samice 1,3–3,7 mm. Larvy ve svalovině jsou dlouhé až 1,3 mm. Člověk se nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa. V našich podmínkách nejčastěji z masa vepřového či z divočáka. Zdroj: Wikipedia