Je nabíledni, že tak stará stavba potřebuje nejen drobnou údržbu, ale i větší rekonstrukce, takže po vnitřních úpravách v roce 2009 přišla na řadu kompletní rekonstrukce střechy. Počátkem letošního října postavila firma Tesařství Pavel z Radonic, která zvítězila ve výběrovém řízení, z obou stan budovy lešení a za nepříliš vlídného počasí se parta pustila do práce. Nejprve odstranili staré eternitové tašky, natáhli hydroizolační fólii, rozmístili nové latě… V zadní části budovy, kde střecha kryje přístavbu, byla práce složitější, na přední straně střechy zase bylo nutno vyrovnávat nerovnosti… Zajímavou podívanou pro obyvatele Loučimi bylo navezení balíků střešní krytiny systému Creaton a jejich umístění dlouhým ramenem jeřábu na střechu… a potom už se tašky začaly pod šikovnýma rukama řemeslníků rovnat do řad od hřebene až k okapu, když firma zajišťuje klempířské i ostatní dokončovací práce.

„Projekt nové střechy navazuje na projekty realizované v minulosti," řekla starostka obce Jana Dirriglová a pokračovala: „Přízemí bylo zrekonstruováno za pomoci prostředků EU z Programu rozvoje venkova, na potřebnou rekonstrukci vnitřních prostorů v prvním patře obdrželi dotaci z PSOV PK 2011. Díky těmto prostředkům a nemalé finanční spoluúčasti obce dnes představuje budova centrum dění v obci. Cílem je dát budově nový zasloužený kabát, opravy vnějších povrchů budovy jsou taky důležité a představují velký přínos pro vzhled obce."

V současné době slouží budova jako multifunkční objekt, v němž má obecní úřad kanceláře, je zde velká společenská místnost, knihovna, tělocvična, volební místnost i klubovny a zázemí pro děti, mládež, SDH a TJ Sokol.

„S prací firmy jsem spokojená," dodala ještě starostka při pohledu na novou střechu.

Celkové náklady na novou střechu činily 534 000 Kč,z toho dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje činila 370 000 Kč.

Autor: Zdeněk Huspek