Ačkoliv je stezka, zaměřená na život v přírodě i pozoruhodnosti a pamětihodnosti obce, osazena osmi informačními tabulemi už od konce listopadu loňského roku, její slavnostní zahájení připadlo až na konec června.

„Chtěli jsme společně vyrazit v jarním období, až bude příroda pěkně zelená," vysvětlila starostka pořádajícího obecního úřadu Jana Dirriglová.
A protože téměř celé jaro je v Loučimi nebo v okolí každý víkend nějaká akce, vyšlo to až těsně před prázdninami.

Hned po prvních dvou kilometrech se skupina rozdrobila. K občerstvovací stanici na Modlíně dorazily jako poslední rodiny s nejmenšími dětmi. Tady dostal každý účastník vuřta, kterého si  sám a podle své chuti připálil na ohýnku.

„Zajistili jsme všechno," ukázal Karel Halada na pípu, z níž čepoval nejúčinnější iontový nápoj, a pokračoval v exkurzi. „Kousek dál máme elektrocentrálu, aby fungovalo chlazení, máme i limonády pro děti, připravili jsme pruty na opékání. Jen  vítr  nám trochu vadí."

A protože Loučimští chtějí mít všechno jen top, vymysleli hned na místě zlepšovák a posunuli občerstvení k další, sedmé informační tabuli nad obec do místa zvaného U křížku.

„Bude to mít několik výhod. Je to pod lesem v závětří. Zavézt sem zásoby není  problém a z louky je krásný výhled na panorama jihozápadní Šumavy," řekl zastupitel Josef Šváb.

Než se turisté vydali z návsi od první tabule na cestu, dostal každý mapku s vyznačenou trasou stezky včetně kót a názvů okolních kopců.
Mapkou se řídila i Jaroslava Holá z Domažlic, která si pozorně četla i texty na tabulích. U poslední před kostelem nešetřila slovy chvály. „Že to máte dneska, jsem si přečetla v Domažlickém deníku, a tak jsem sedla na kolo a přijela. Celá trasa je krásně značená, s krásnými výhledy do okolí. Pěkná procházka. Je vidět, že tady máte šikovné lidi."

Sedmikilometrový výlet se líbil všem účastníkům a v Loučimi už hledají termín jeho opakování příští rok. Tentokrát s názvem Do kopce a z kopce kolem naší obce.

Autor: Zdeněk Huspek