Během letních měsíců budou muset řidiči počítat s komplikacemi na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem. Jde o velmi frekventovanou zhruba desetikilometrovou komunikaci. Práce na její opravě by měly začít na konci května a uzavírky budou kompletní.

„Koncem května by měla být zahájena celoplošná oprava silnice II/193 v úseku od konce Horšovského Týna po začátek města Domažlice. Silnice bude vždy úplně uzavřena, a to ve čtyřech úsecích,“ uvedla vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Monika Klimentová.

Oprava bude začínat úsekem od Domažlic po křižovatku na Třebnice. Následovat bude úsek Třebnice  - Jeníkovice. Pokračovat se bude úsekem Jeníkovice – křižovatka na Blížejov a úsek od Horšovského Týna po křižovatku na Blížejov bude řešen jako poslední, aby byla zajištěna obslužnost obce Blížejov.

„V rámci opravy dojde k odfrézování cca 10 cm, budou provedeny lokální výspravy poškozených míst, recyklace podkladních vrstev, opravy stávajících propustků a následně dosypání nezpevněných krajnic, obnova vodorovného dopravního značení a doplnění směrových sloupků,“ sdělila Klimentová s tím, že celková doba opravy by měla trvat čtyři měsíce.

Další uzavírka se týká Benešovy ulice přímo v Domažlicích, která je naplánována na osm měsíců a započala v dubnu. Letošní práce zahrnují renovaci silnice, chodníku či parkovacích míst. „V případě této stavby jde o spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, v jejíž režii proběhne rekonstrukce silnice II. třídy, která je v majetku kraje. Město se zapojí opravou chodníků v délce 600 metrů, stavbou parkovacích stání podél komunikace, renovací parkoviště u banky a přilehlých chodníků," uvedl starosta Domažlic Stanislav Antoš.

Předpokládaná cena za stavební práce objednané městem činí 6,2 milionu korun. Z celkové částky, kterou si rekonstrukce ulice vyžádá, jde o zhruba 32%, zbytek zaplatí kraj. Někteří obyvatelé řešili její šířku, jelikož díky postupujícím pracím se začíná ukazovat nová podoba a měli tak obavy, zda nebude příliš úzká. Dle informací Správy a údržba silnic bude dostatečně široká, a to 6,5 metru.

Během Chodských slavností bude ale ulice zprovozněna, jelikož jde o akci, na kterou míří tisíce lidí. Práce budou poté znovu pokračovat.

Tato oprava komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, zajistí lepší obslužnost občanské vybavenosti a obytné zástavby kolem Benešovy ulice a současně umožní komfortnější pěší spojení obyvatel Týnského předměstí s centrální částí Domažlic.

Do Chodských slavností, které se konají v srpnu, bude muset být hotova oprava komunikace vedoucí na Vavřineček - od křižovatky u jezdeckého areálu TJ Start Domažlice až za kostel sv. Vavřince. „Mnohé úseky této komunikace mají odslouženo, poškození je viditelné na mnoha místech. V oblasti také probíhaly práce na soukromých pozemcích, zátěž se pak projevila i na této místní komunikaci,“ konstatoval starosta. Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny po etapách a za úplné uzavírky komunikace mimo hlavní dopravní provoz ve městě.