Myslivci nyní v lesích i na přístupových cestách vyvěšují  informační plakáty, které upozorňují majitele psů, aby své miláčky nepouštěli z vodítka.  Lesní zvěř je totiž obzvláště v jarním období volně pobíhajícími psy ohrožena.

Nejen, že přichází o naspořenou energii při honičkách, ale i psí pach v blízkém okolí jejich brlohů může mít fatální následky v období, kdy vyvádí mláďata.

Majitelé psů jsou přitom odpovědní za případné škody, které jejich miláček napáchá, a podle závažnosti případu se může jednat i o trestní odpovědnost. Pokud pes strhne nějakou zvěř, ta má určitou hodnotu. U srnčího je to odhadem od 1500 do 2000 korun, které mohou být od  majitele psa vymáhány.

„Připravili jsme proto  tuto osvětu, aby byli lidé opatrní a pomohli nám chránit zvěř v tomto náročném období,“ vysvětluje Petr Kopf, jednatel domažlického okresního mysliveckého spolku.

Nejen volně pobíhající psi, ale i samotní lidé často připraví  kvůli nevědomosti mládě  o život.
„V případě, že lidé zahlédnou opuštěné mládě, neměli by se k němu vůbec přibližovat. Pokud se ho dokonce dotknou, odsoudí ho k smrti. Pach člověka totiž matku odradí od další péče o potomka. Pokud například srna ucítí pach psa či člověka v původním místě, kde pobývala, ztratí o ně zájem a vydává se hledat náhradní. Mládě pak pomalu umírá hlady, protože je zcela závislé na matce,“ pokračuje Kopf  s tím, že každoročně se s podobnými případy setkávají poměrně často: „Lidé nám zavolají, že našli opuštěné srnče,  že ho hladí a abychom mu pomohli. V tomto případě už nemůžeme dělat vůbec nic. Srna, která od mláděte na chvíli odešla, kvůli pastvě, pak většinou stojí opodál a jen  smutně kouká. Strach z člověka jí nedovolí k mláděti jít.“

Pokud někdo narazí na mláďata divokého prasete, je ve velkém nebezpečí.
„U prasat je to jiné než u vysoké zvěře. Pokud lidé někde najdou selata, je nutné otočit se a rychle pryč. Bachyně je totiž v tomto případě velice nebezpečná. Stačí, aby sele malinko zakvičelo a  ona vyrazí z houští a okamžitě zaútočí, a to i na člověka. Co se týče psa, ten ji úplně rozběsní. Divoká prasata na psy takhle reagují, protože mají v sobě obranný reflex z doby, kdy je lovili vlci. Stačí aby psa viděla nebo jen slyšela zaštěkat a je jim jedno, že jde o neškodného domácího mazlíka,“ dodal Kopf.