Na startu dostaly děti kartičku a na každém stanovišti za splnění úkolu obdržely samolepku s obrázkem postavičky z večerníčku.

Hned na prvním stanovišti je čekal Večerníček se svým autíčkem a houpacím koníkem a také první úkol. Stačilo jen složit čepici z novin a děti mohly pokračovat k Rákosníčkovi, kde bublaly do rybníčku Brčálníku a lovily rybičky.


Neméně atraktivní bylo pro děti házení šiškami na pařezovou chaloupku Křemílka a Vochomůrky, střílení z pistole u Rumcajse a Manky, zatloukání hřebíků pro Bořka stavitele, volání do utrženého sluchátka s Machem a Šebestovou, létání na koštěti u Malé čarodějnice a přenesení dříví Trautenberkovi z Krakonošova lesa.


Pohádkového lesa se letos zúčastnil rekordní počet dětí. Pobavit se a strávit veselé odpoledne jich přišlo sto čtyřicet.

„Každý rok se počet dětí zvyšuje a to je úžasné. Přišli nejen místní, ale i ze Staňkova, Milaveč, Hlohové, Horšovského Týna nebo z Hostouně. Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se na Pohádkovém lese podíleli. A tomu, kdo řídí počasí, protože i tentokrát bylo krásně,“ řekla předsedkyně o.s. Beránek Blížejov Jana Svítivá