Od 10. července do konce srpna, případně do odvolání, bude v Kvíčovicích uzavřena silnice III. třídy v úseku od mostu u kovárny ke hřbitovu. Objížďka povede přes Ohučov.

K úplné prázdninové uzavírce dochází protože silnice je v těchto místech příliš úzká a není možno svést dopravu do jednoho pruhu.
Důvodem stavebních prací, probíhajících v Kvíčovicích už od začátku letošního roku, je budování splaškové kanalizace.

„Prosím připravte se na to, že po delší dobu nebude průjezd obcí možný a doprava bude odkláněna přes Ohučov. Omlouvám se za komplikace, ale výstavba kanalizace je pro obec velice důležitá a potřebná,“ uvedl starosta obce Jan Bostl.

Kanalizace vyjde Kvíčovické na přibližně 18,8 milionů korun bez DPH. Více než dvanácti miliony přispělo ministerstvo zemědělství, vedení obce žádá o dotaci i Plzeňský kraj.

Ze strany společnosti ČEZ Distribuce bude navíc v Kvíčovicích letos pokračovat pokládka elektrického vedeni do země. Na další tři roky je v plánu postupně i zbytek obce.

„Pro obec to znamená nutnost vystavět infrastrukturu pro nové veřejné osvětleni v celé obci. Dále pak vzhledem k výstavbě kanalizace a nového veřejného osvětlení proběhne rozsáhlá rekonstrukce povrchů místních komunikaci a v následujících třech letech postupně i rekonstrukce vozovek III. tříd,“ vysvětlil starosta. „Vzniknou místa pro parkování, chodníky a místa pro přecházeni. Nově se bude realizovat i lávka pro pěší, souběžná s hlavním mostem přes Neuměřský potok u kovárny.“ dodal.