Celkem třicet sedm hasičů a hasiček se sešlo na 86. výroční valné hromadě. Ovšem neřešila se jen hasičina. Jarda Wuchterle a Vašek Vostracký navíc ještě přednesli zprávu o tom, jak se hospodařilo a jak se vyvedla uplynulá rybářská sezóna. Následovala i volba nového výboru, ta probíhá pravidelně jednou za pět let a výsledek je takový, že je výbor ve staronovém složení. I tak má ale sbor nového jednatele. Tím se stal Jiří Pavlis.

Co se týká ocenění, předali se za 10, 40 a 50 let členství ve sboru a padla i čestná uznání celého sboru a OSH za příkladnou práci. Oceněn byl ale i odstupující jednatel Václav Marian. Práci sboru ocenilo především vedení obce,. „Jsem ráda za úzkou spolupráci a nezbytnou podporu při veškerém dění v obci. I my sbor maximálně podporujeme při jakékoli jeho činnosti,“ zmínila starostka obce Křenovy Lenka Volkmannová. Jsou to totiž právě hasiči, kteří se angažují v záležitostech kultury, pohybových aktivitách, ale hlavně v hasičském sportu.