„Jde o jednu břízu na hřbitově a o tři další v zahradě mateřské školy. Stromy jsou navrtané  zespodu. Museli jsme povolat znalce. Podle nich by si stromy měly  s poškozením poradit samy a není tedy nutné je porážet. Nikdo však neví, zda je to stoprocentní. Pokud by začaly schnout, musely by být kvůli bezpečnosti poraženy,“ řekl starosta Kouta na Šumavě Václav Duffek.

Zajímavé je, že se jedná právě o stromy, které jsou předmětem sporu mezi skupinou místních obyvatel a zastupiteli už  delší dobu.
Stromy vadí hlavně těm, kteří bydlí v jejich blízkosti. Bojí se, aby při silném větru nespadly.

„Když je vítr, stromy se hrůzostrašně naklánějí. Máme malé děti a bojíme se o jejich bezpečnost a také o své domy. Ať je to, jak chce, nikdo včetně rady či všech odborníků nám nemůže s jistotou říci, že nespadnou. Kdyby se něco stalo, nikdo nám nic nedá. Myslím si, že je spousta jiných, hezčích a hlavně bezpečnějších stromů, které by mohly v zahradě stát,“ řekla Pavla Fröhlichová za ty, kteří trvají na zlikvidování stromů.

Úplně opačného názoru jsou zaměstnanci školky. Ti se pokácení stromů přímo děsí.

„Stromy zajišťují na zahradě dětem stín. V létě je to jediné místo, kde si mohou hrát. Pokud budou stromy pokáceny, budou děti celý den na perném slunci, protože kromě rozpáleného plechového přístřešku se před sluníčkem nemají kde schovat. Ve školce je také horko a nemůžeme s nimi ani běhat po vesnici. Myslím, že argumenty sousedů nevycházejí z případného nebezpečí, ale z toho, že listí, které ze stromů padá, jim dělá nepořádek na zahrádkách,“ řekla učitelka Lucie Neumannová.

Podle odborných posudků, které nechala již dříve obec udělat, byly stromy ve výborné kondici. Zastupitelé proto kácení nepovolili. Netrvalo dlouho a stromy někdo navrtal. „Pokud někdo bere spravedlnost, nebo nespravedlnost tímto způsobem do svých rukou, je to hodně špatné. Bohužel na viníka ukázat nemůžeme. Většinu místních lidí však tento vandalismus velice pobouřil. Snažíme se zde zeleň chránit a už jsme vynaložili nemalé peníze na ošetření stromů ať v obci, nebo  mimo ni,“ pokračuje Duffek.

Koutští marně bojují i s dalším typem vandalismu, a tím je nepořádek a ničení autobusových zastávek a turistických odpočívadel.
„Každý týden uklízíme nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Máme zde propálené autobusové zastávky a tak dále. Už jsme zvažovali  umístění kamer, ale to je ještě běh na dlouhou trať. I kdybychom viníka chytili, je těžké ho potrestat. Když k tomu dojde, vybije si vztek jinde,“ dodal Duffek.