V obci najdete celou řadu historických kulturních památek a památkově chráněných objektů.

„Náklady na opravy těchto památek jsou obrovské. Snažíme se opravovat alespoň ty menší. Dosud se nám podařilo dokončit rekonstrukci Kolumbaria na hřbitově a slavného Klobouku,“ uvedl starosta obce Václav Duffek. Kout leží při hlavní silnici Domažlice – Klatovy.

Nejstarší stavbou v obci je tvrz, která byla postavena na počátku 16. století. V této budově je umístěna busta rodáka obce profesora University Karlovy MUDr. Františka Schambergera.

V horní části obce je Kaple nejsvětější Trojice, která byla vysvěcena v roce 1827. „Rekonstrukci této vzácné kaple se nám podařilo dokončit letos. Celkové náklady na její opravu se vyšplhaly na 700 tisíc korun s tím, že nám Krajský úřad Plzeňského kraje pomohl částkou 300 tisíc korun. Kaple byla uvedena do původního stavu a 1. listopadu ji vysvětil plzeňský biskup František Radkovský,“ dodal starosta.

Pro Kout na Šumavě je typický gloriet nazývaný Klobouk. Je to vlastně dřevěná kopule, umístěná na čtyřech kamenných pilonech. K vzniku Klobouku se váží dvě pověsti. Ta známější praví, že zde ztratil kardinál Cesariny svůj klobouk, když v roce 1431 utíkal z boje po bitvě křižáků u Domažlic. Pravděpodobnější je ale ta druhá, která praví, že si ho nechala postavit koutská šlechta jako vyhlídkové odpočinkové místo.