„Ulice je hodně frekventovaná z hlediska místní dopravy a přitom spousta dětí chodí pěšky přímo po vozovce této místní komunikace do místní základní školy a ostatní občané ji využívají při návštěvě sportovního areálu, kde se nachází fotbalové či antukové hřiště, dále na dětské hřiště a také při návštěvě školního parku s lavičkami a fitness prvky. V neposlední řadě se také lidé pohybují po této místní komunikaci při návštěvě přilehlé budovy Mateřské školy a Zdravotního střediska v Kolovči. Chodník, který propojí stávající chodníky v ulici Tyršova a U Staré fary, jsme se rozhodli vybudovat hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na této frekventované komunikaci,“ vysvětlil starosta Kolovče Václav Pergl.

V ulici se totiž žádný chodník nyní nenachází. „Nejdříve se tam pokládal vodovod a pak kanalizace, takže chodník se tam ještě nerealizoval,“ pokračoval.

Stavební práce by mohly být dokončeny ještě tento rok. „Pokud nám to počasí dovolí, chtěli bychom akci zrealizovat ještě letos,“ dodal starosta.

Celkový náklad na realizaci chodníku o šířce 1,5 – 1,8 metru bude činit přibližně 800 tisíc korun včetně DPH, jeho součástí bude autobusová zastávka a 8 sjezdů na sousední pozemky, dále 3 silniční vpusti a rozšíření vozovky místní komunikace na druhé straně u parku tak, aby se zachovala šířka vozovky 5,5 metrů. Také bude upraven stávající přechod pro chodce a zejména pro děti navštěvující Základní školu v Kolovči. S realizací projektu pomůže také dotace od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 200 tisíc korun. „Stavba bude prováděna za plného provozu, proto je třeba, aby všichni řidiči a chodci využívající tuto komunikaci, dbali během výstavby chodníku zvýšené opatrnosti,“ doplnil Pergl.

David Morse převezme na Juniorfestu 8. listopadu v Domažlicích festivalové ocenění. O den později uvede v plzeňském CineStaru snímek Zelená míle.
David Morse získá Zlatou rafičku