V Kolovči přivítali štafetu mezinárodního týmu běžců Světového běhu harmonie. Dvacetičlenný tým tvořili sportovci z Čech, USA, Nového Zélandu, Irska, Anglie, Ruska a Austrálie. Smyslem a posláním této akce je vytvářet atmosféru přátelství, vzájemné spolupráce a harmonie mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a profesí.

Ke sportovcům, kteří nesli hořící pochodeň, se na kraji městyse připojily děti z kolovečské základní školy. Společně doběhli k radnici, kde už na ně čekal starosta Václav Pergl, aby je slavnostně přivítal.


„Jste nositeli myšlenky vzájemné spolupráce mezi lidmi na celém světě, kamarádství, přátelství, týmového ducha a pomoci si navzájem, což jsou věci nadčasové. Jsme velice rádi, že můžeme být u toho, že probíháte naším městečkem a že vás můžeme pohostit,“ pronesl starosta Kolovče Václav Pergl.
Po vystoupení kolovečských mažoretek a dětí z mateřské školy seznámil mezinárodní tým formou her, soutěží a vyprávěním všechny přítomné, jak mohou lidé z různých zemí spolupracovat a žít v harmonii.


Každý si mohl podržet pochodeň harmonie a poslat s ní své přání lidem do dalších měst a zemí.


„Pochodeň už drželo v ruce mnoho významných osobností, jako například Matka Tereza, královna Alžběta či Václav Havel, Václav Klaus anebo Dana Zátopková,“ řekl český běžec Josef Šverma.


Běh harmonie začal v Polsku, vedl přes Slovensko, Česko a odtud pokračuje do Bruselu, kde běžci předají pochodeň poslancům Evropského parlamentu.


„Jde o štafetový běh. Denně týmy uběhnou sto až sto padesát kilometrů. Naše dnešní trasa začala v Klatovech a končí ve Stříbře,“ řekl Ondřej Veselý, kapitán evropského týmu s tím, že v Kolovči zažili jedno z nejkrásnějších přijetí, kterého se jim na trase dostalo.


„Děti předvedly krásná vystoupení. Cítili jsme, že v tomto městě přátelství a harmonie funguje,“ dodal Veselý.


Nakonec všichni společně zasadili magnolii, kterou pojmenovali Strom harmonie a na níž umístili pamětní desku, která bude připomínat tuto významnou událost.


„Tento strom je Stromem harmonie, pokud by někomu chyběla, může přijít sem a znovu ji nabýt. Všichni společně se budeme o náš Strom harmonie starat,“ dodal kolovečský starosta.
Běžci si na památku odnesli medaile a hrníčky z kolovečské keramiky.