Celou schůzi zahájil a vedl starosta sboru Radek Vágner. Po zahájení přivítal všechny zúčastněné hosty a následně přednesl svoji zprávu. Následovala zpráva velitele jednotky sboru a zprávy členů výboru. Oficiální část zakončily projevy jednotlivých hostů, kteří se schůze osobně zúčastnili. Pro všechny přítomné bylo také připravené menší pohoštění, volná zábava a nechyběla ani reprodukovaná hudba.