Řeč je především o zateplení penzionu pro seniory. Jde o jednu z posledních budov v obci, která dosud nebyla zateplená.

„Součástí této akce je také modernizace kotelny. Cílem tohoto projektu je samozřejmě zvelebení budovy, nicméně jde hlavně o úsporu veškerých výdajů spojených s energiemi,“ uvedl kolovečský starosta Václav Pergl.

Celá tato akce je částečně financovaná ze zdrojů obce a částečně ze státní dotace. Dokončení této modernizace je plánováno na konec listopadu letošního roku.

„Další akcí, která je ve fázi dokončení je zpracování návrhu územního plánu. Jde o velice zásadní dokument pro Městys Koloveč, hlavně pro následný rozvoj do budoucna. Poslední územní plán byl totiž vyhotoven v roce 1996 a od té doby se do plánu doplňovaly pouze dodatky, není tedy zcela aktuální,“ zmínil kolovečský starosta.

Ještě v letošním roce a počátkem příštího je jedním ze záměrů obce dořešení projektové dokumentace k projektu, kterým je rozdělení dešťové a splaškové vody. Dořešení této záležitosti bude následovat postupná realizace. Předpokládá se, že celá akce potrvá zhruba dva až tři následující roky.

„Velkou investiční akcí je nová obytná zóna – hlavně nás čeká budování kanalizace a vodovodu. Musíme dokončit výkup a následný prodej pozemků zájemcům o výstavbu rodinných domů, to je jedna z našich velkých priorit,“ pokračoval Pergl.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem chtějí Kolovečtí rekonstruovat komunikaci 2. třídy v Tyršově ulici – čeká je kompletní rekonstrukce vozovky – nový asfaltový povrch, rekonstrukce kanalizace a výstavba jednostranného chodníku.

„Cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Realizace těchto projektů je plánována do konce roku 2018. Rekonstrukce dalších komunikací v obci jsou plánovány také na rok 2019.

Samozřejmostí je také údržba veřejných prostranství v obci.

Plánování se samozřejmě netýká pouze oprav a rekonstrukcí.

Starosta obce Václav Pergl plánuje v následujících letech uskutečnit setkání rodáků obce, které by v budoucnu mělo proběhnout v kolovečském mlýně.

Vzhledem k realizaci velké spousty projektů si netroufá říct, zda se rodáci sejdou již v příštím roce. Spíše se přiklání k roku 2019.