Jejím tématem je ochrana přírody a krajiny. Patnáct výstavních panelů je doplněno fotografiemi a ilustracemi, jsou rozděleny podle témat: Ochrana přírody v ČR; skály a jeskyně; voda; lesy; louky; krajina; mapa zvláště chráněných území ČR; národní parky; chráněné krajinné oblasti; národní přírodní rezervace, národní přírodní památky; druhová ochrana; památné stromy; monitoring; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; mezinárodní ochrana.

Výstava bude přístupná do 27. dubna, vstup na ni je volný.

TRÉNINK V TEPLE.  Jana Matulková absolvovala soustředění vodních slalomářů ve Spojených arabských emirátech.
Úvodní závod před hlavní sezonou vynesl bronz