Výstavu zorganizoval Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem a potrvá do 19. listopadu. Zájemci si ji mohou prohlédnout vždy ve středu, sobotu a neděli od 14 do 16 hodin nebo kdykoliv po domluvě se členy výboru či po objednání na tel. čísle 604 513 923. Přes víkend o martinské pouti, kterou Klenečtí budou slavit 11. a 12. listopadu, bude výstava otevřena v sobotu od 13 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek bude věnován útulku pro staré a týrané koně v Miřkově S.O.S. – Život pro koně.

PENZION v Břetislavově ul. bude spravovat město.
Seniorský dům přejde z kraje na město