Rozhodli, že firma z Kocourova provede výměnu obrubníků podél místní komunikace č. 11c. Dojde i na výměnu holého vedení veřejného osvětlení v horní části městyse, tu zajistí plzeňská společnost. Vytékající vodu na hlavní silnici u kaple sv. Vojtěcha by měly vyřešit terénní úpravy podél napojení účelové komunikace na tuto silnici.

Ilustrační fotografie.
V domažlickém bazénu začnou kurzy plavání pro nejmenší