Četné stížnosti obyvatel Klenčí na hluk linoucí se během sezony z předzahrádek restauračních zařízení přiměly zastupitele městyse jednat. Od 1. ledna platí v Klenčí nová vyhláška O veřejném pořádku, čistotě městyse a pořádání veřejných produkcí.

„Vzhledem k tomu, že se vyskytují stížnosti na večerní hluk, konkrétně třeba z předzahrádky restaurace U Psůtků, bylo by dobré upravit vše vyhláškou. V zákoně o obcích je, že si obec může upravovat i tyto podmínky,“ zaznělo na jednání zastupitelstva.

Vznikla tak nová vyhláška, která má hluku zamezit.

„V době nočního klidu, tedy od 22 do 6 hodin, je kažďý povinný zachovat klid a omezit hlučné projevy. Provozovatelé pohostinských, restauračních, kavárenských a jiných podobných zařízení umístěných v obytné zástavbě zodpovídají za to, že nebude narušován noční klid,“ říká nová vyhláška.

Veřejnosti přístupné hudební produkce konané mimo uzavřené objekty ve správním obvodu městyse musí být nově ukončeny ve 22 hodin, za což zodpovídá jejich pořadatel.

Klenečská radnice nepovažuje toto opatření ve vyhlášce za nijak přísné. Není pro podnikatele příliš omezující?

„Je nutné se na věc podívat z pohledu lidí, kteří v okolí hospod bydlí. Na úřad nám neustále chodily stížnosti na hluk. Stávalo se, že ti, kteří hluk tropili, ještě slovně napadali ty, kteří kvůli nim nemohli spát. Pokud například opilí řvou venku do čtyř, do pěti do rána, lidé v okolí toho moc nenaspí a druhý den jdou do práce. Bylo to sice krajní řešení, ke kterému jsme přistoupili, ale občany musíme chránit,“ říká starosta Karel Smutný.

Kromě úpravy podmínek veřejných produkcí pod širým nebem vyhláška omezuje používání hlučných strojů o nedělích a státem uznaných svátcích. Sekačky, motorové křovinořezy a cirkulárky se mohou v Klenčí a spádových obcích používat od 8 do 20 hodin.