Velké překvapení čekalo s novým školním rokem na děti z Mateřské školy v Klenčí. Nové hřiště za 272 tisíc korun, kde mohou děti zcela bezpečně využívat zahradní sestavu zvanou Kavčí věže, bylo uvedeno do provozu za jediný měsíc, a to právě v době, kdy měla školka prázdniny.

„Děti jsou z nového hřiště přímo nadšené. Trochu smutní jsou ti, kteří od nás odešli do školy. Musela jsem jim slíbit, že mohou všichni přijít a spolu s ostatními si pohrát,“ sdělila vedoucí učitelka Věra Čechová.

„Líbí se nám to. Nejlepší ze všeho je prolezka. Už jsou mě čtyři roky, tak se vůbec nebojím a paní učitelka nás stejně hlídá. Když zlobím tak mi říkají Richarde, ale já moc nezlobím tak jsem Ríša,“ svěřil se jeden z místních žáčků Richard Ochotný.

Ostatní děti, se kterými stavěl důležitou stavbu na pískovišti, s jeho výrokem naprosto souhlasily a běžely se pochlubit, jak jim to na nové ´prolezce´ pěkně jde.

Finance na vznik nového hřiště uvolnil ze svého rozpočtu zřizovatel – Úřad městyse Klenčí, který rovněž financoval nové oplocení, aby byl areál školky kompletně zabezpečen.

„Nové hřiště vzniklo jako náhrada za staré kovové průlezky, kolotoč, skluzavku a zeměkouli, které však už nesplňovaly současné bezpečnostní požadavky. Byly už značně opotřebované, neboť dětem zdejší školky sloužily několik desetiletí,“ konststovala Čechová.

Školku navštěvuje letos stejně jako vloni 50 dětí nejen z Klenčí, ale také z Dílů a Nemanic.
„Máme zaplněné všechny třídy. Nebylo možné uspokojit všechny zájemce, proto máme i čekatele. Vůbec poprvé bude v jedné z tříd přítomen také asistent pedagoga, který bude pomáhat integrovanému chlapci, ale i dalším dětem, které budou potřebovat speciální přístup,“ dodala vedoucí učitelka.